Jiří Anderle1980-1983

 

 

 

 


 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Voják / Soldier

suchá jehla a fotografie / dry-point and photograph, 1980  opus 112
96 x 64 cm
 

 

 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Elise Höfer

lept a měkký kryt / etching and vernis mou
1980, opus 116
49 x 66 cm
 

 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Moje matka / My Mother

lept / etching, 1980, opus 161
72,5 x 51,5 cm
 

 

 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Madame Favart

lept / etching, 1980, opus 188
50 x 66 cm
 

 

 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Fragment č. 5
(Hommage aux victimes de terrorisme)

lept / etching, 1980, opus 178
95,5 x 64 cm
 

 

 

 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Oidipus a Antigona
lept / etching, 1981
33 x 44 cm
 

 

 


 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
La Source (podle Ingrese / after Ingres)

lept / etching, 1982, opus 227
67 x 49,5 cm
 

 

 

 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Hoch s ještěrkou (podle Caravaggia) / Boy with a Lizard (after Caravaggio)
měkký kryt, mezzotinta, suchá jehla, pastel / vernis mou, mezzotint, dry-point, pastel
1982, opus 232, 66 x 50 cm
29.000,-Kč / CZK
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Hoch s košíkem ovoce (podle Caravaggia) / Boy with a Fruit Punet (after Caravaggio)
měkký kryt, mezzotinta, suchá jehla, pastel / vernis mou, mezzotint, dry-point, pastel
1982, opus 234, 66 x 50 cm
 

 

 

 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Simonetta

kombinovaná technika a pastel / mixed media and pastel
1983, opus 239a, 49,5 x 33,5 cm
 

 

 

 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Homo homini lupus

lept / etching, 1983, opus 262
66,5 x 32,5 cm
 

 

 

 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Vanitas – Pomíjivost I

lept, měkký kryt, pastel / etching, vernis mou, pastel
1983, opus 296, 31,5 x 26,5 cm
 

 

 

 

 

 


zpět / backhome