Světová grafická avantgarda II
World graphic avantgarde II


Bonnard   Borés    Braque    Buffet    Calder    Cocteau

 

Pierre Bonnard
(1867 - 1947)

Nikdy neukazoval své obrazy v prostředí, které by zvýrazňovalo jejich hodnotu. Bonnardovy obrazy, kresby a grafiky se vždy nedbale povalovaly v prachu jeho ateliéru. Když v roce 1891 debutoval s přáteli v Salónu nezávislých, nazvali se skupinou Nabis (Denis, Vuillard, Roussel a Toulouse-Lautrec). Mezi nimi vysoký, hubený a zádumčivý Bonnard překvapoval svou barevností a jemnou modulací obrazů.

 

 

 

 

Pierre Bonnard
Jeune fille dans une baroque
litografie / lithograph
35 x 26 cm, 1939

 
 

  

 

 

Francisco Borés
(1898 - 1972)

Francisco Borés se narodil 6. května 1898 v Madridu. V sedmnácti letech začíná studovat na soukromé akademii, kde se ale většinou zabývá studijními kopiemi galerie Prado. V roce 1925 odjíždí do Paříže, kde se sbližuje se skupinou malířů okolo Juana Grise. Nerozumí si s kubisty, bojí se stagnace formy s předem určenou konstrukcí. Bližší mu jsou surrealistické pokusy, i když členem jejich hnutí se nikdy nestal. Tak jako další slavní Španělé žil a tvořil v Paříži, kde také 10. května 1972 zemřel.

Francisco Borés
Earth

litografie / lithograph
32 x 24 cm, 1937
signováno LD v kameni / signed in stone
rámováno / framed

 


 

 

 

 

 


Gerges Braque
(1882 - 1963)

 

 

Zapsal se spolu s Picassem do dějin jako zakladatel kubismu. Po návštěvě jeho ateliéru v roce 1907, kam poprvé zavítal jako mnozí jiní podívat se na Avignonské slečny, uzavírají oba muži lidské a umělecké přátelství, které má pro kubismus zásadní význam. Braque byl zcela jiný, než Picasso - vysoký štíhlý, ramenatý a přemýšlivý. Od roku 1909, kdy na Salónu nezávislých vystavil své kubistické obrazy, byla pro všechna jeho období společná dokonale vyvážená kompozice, zdrženlivá a noblesní barevnost a kultivovanost malířského přednesu.
Braque a Picasso byli první umělci, kteří radikálně změnili vnímání umění posledních pěti set let - s příchodem kubismu umění již nepotřebovalo napodobovat okolní svět.

 

 

 

Georges Braque
Marine

litografie / lithograph
27 x 35 cm, 1956
signováno PD v kameni / signed in stone

 


 

 


Georges Braque
Figure

litografie / lithograph
35 x 26 cm, 1939
rámováno / framed

 


 

 

Georges Braque
Nature morte au plateau des fruits
litografie / lithograph
33 x 26 cm, 1956
signováno LD v kameni / signed in stone
rámováno / framed

 

 


 

 

Georges Braque
Nature morte aux oranges
litografie / lithograph
34 x 52 cm, 1956
signováno PD v kameni / signed in stone
rámováno / framed

 


 

 

Georges Braque
Théière au fond gris
litografie / lithograph
12 x 18,5 cm, 1946

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Bernard Buffet
(1928 - 1999)

 

Nezaměnitelný rukopis výrazných linií je znakem francouzského malíře a grafika Bernarda Buffeta. Nejmladší člen slavné Pařížské školy vstoupil na scénu poměrně pozdě - v padesátých letech minulého století, ale hned od počátku je chválen a uznáván uměleckou kritikou.
V roce 1955
zařadil odborný časopis "Connaissance des arts" Buffeta mezi 10 nejlepších světových umělců druhé poloviny 20. století.
Bernard BUFFET je hodnocen jako figurativní malíř, který se přiklání ve svém díle k sociálnímu realismu.
Uznávaný Buffet ke konci života trpěl Parkinsonovou chorobou, utrpení z ní ukončil v roce 1999  sebevraždou.

 

 

 

Bernard Buffet
Les Deux oiseaux
litografie / lithograph
32 x 24 cm, 1967
signováno PD v kameni / signed in stone
rámováno / framed

 
 

  

 

 


 

 

Alexander Calder
(1898 - 1976)

 

Jeden z mála Američanů, který patřil do meziválečné avantgardy byl Alexander Calder. Ve třicátých letech se proslavil mobilními sochami poháněnými motorem. Později, snad pod vlivem surrealistů ho zajímaly možnosti přirozeného pohybu. Listy ve vánku, organické struktury - to byly hlavní zdroje inspirace pozdější Calderovy tvorby. Jeho pohyblivé sochy - mobily - návštěvníci výstav milovali. Některé se hýbaly jenom silou průvanu, do některých bylo možné strčit a všechny vytvářely pocit majestátního pohybu v prostoru a čase. Grafické dílo bylo pro Caldera dobrou možností ověřit si kompozice mobilů, které později realizoval.

 

 

 

 

Alexander Calder
Assymétrie
litografie / lithograph
81,5 x 58 cm, 1972
signováno PU v kameni / signed in stone

 


   Jean Cocteau
  
(1898 - 1976)

 

 

 

Jean Cocteau, originální zjev francouzského uměleckého světa, experimentoval s dadaismem, kubismem a surrealismem. Proslul jako básník, malíř, filmař i dramatik. Přátelil se s většinou z evropské umělecké komunity. S nejznámějším z nich Pablem Picassem byl velmi přátelsky spjat nejen díky společným projektům (např. film Le Mystére Picasso).
Cocteaův osobní život byl stejně tak barevný a intenzivní, jako život umělecký. Po celý život bojoval s opiovým návykem a přestože se jednu dobu ve společenském světě proslavil poměrem s princeznou Natalií Paley, nebál se otevřeně přiznávat ke své homosexualitě. Jeho dlouhotrvající vztah s hercem Jeanem Marais byl završen společnou prací na filmu Kráska a zvíře.


 

 

 

Jean Cocteau
Les Mariés de la Tour Eiffel
litografie / lithograph
21 x 14,5 cm, 1957