Světová grafická avantgarda II
World graphic avantgarde II


Delaunay   Dufy   Ernst   Chagall

 


 

 

Sonia Delaunay
(1885 - 1979)

 

 

Sonia Delaunay, vlastním jménem Terková - se narodila na Ukrajině, umění vystudovala v Petrohradě a Německu, ve Francii se seznámila s uměním fauvismu a Gauguina, u kterých našla zhmotnění svých barevných představ. V roce 1910 se potkává s malířem Robertem Delaunayem a společně s ním se inspiruje právě vznikajícím kubismem. V roce 1920 začíná uplatňovat své myšlenky i v módě. Její vstup do světa haute couture byl doslova revolucí v textilním návrhářství. Tradiční ornamenty nahrazuje geometrickými motivy, kombinacemi barevných ploch a škál. 

 Sonia Delaunay
Abstraction

litografie / lithograph
31 x 24 cm, 1969

 

 

 

 

 

Raoul Dufy
(1877-1953)

 

Narodil se v Le Havru jako druhý syn ve skromné a hudbymilovné rodině. V patnácti pracuje u dovozců brazilské kávy a po večerech chodí na kurzy do Městské školy výtvarných umění. Ovlivněn Van Goghem a impresionisty, později ztrácí víru v impresionismus při prvním setkáni s Mattisovým obrazem "Přepych, pokoj a rozkoš". V naději, že si vydělá na živobytí ilustruje Apollinairův "Zvířetník". Existenční problémy zažehná až setkáni s Paulem Poiretem, který ho zaměstná jako malíře látek. Byl znám svojí rychlou kresbou a jasnými barvami. "Kupují ode mě náměty", říkal často s úsměvem. A také je rád kreslil. Ulice, portréty Mozarta, dostihy, společenské návštěvy, interiéry ateliérů, palmy, housle, ptáky, cokoliv, co dovolovalo předvést jeho mistrovskou kresbu. Dufy nejlépe dělal to, co se dalo udělat rychle, napoprvé.

 


 

Raoul Dufy
Les Oiseaux

litografie / lithograph
30 x 24 cm, 50. léta

 
 

 

 

Max Ernst
(1891 - 1976)


Těžko se popisuje co je dadismus, jehož byl Max Ernst jedním z iniciátorů a propagátorů. Nejlepší snad bude dobový popis výstavy jeho koláží: "Scéna byla ve sklepě a všechna světla uvnitř zhasnuta; z jakéhosi poklopu vycházelo naříkání; jiný šprýmař, ukryt za skříní, urážel přítomné osobnosti; dadaisté bez kravat s bílými rukavičkami přicházeli a opět odcházeli; Breton rozkousával zápalky; Ribemont-Dessaignes každou chvíli vykřikoval: Prší na lebku!; Aragon mňoukal, Soupault si hrál na schovávanou s Tzarou, zatímco Péret a Charchoune si neustále podávali ruce; u vchodu počítal Rigaut nahlas automobily a perly návštěvnic...

Jiný pamětník výstavy Maxe Ernsta, tentokrát s Hanse Arpem vypráví:

Když se chtěli r. 1920 účastnit výstavy kolínských umělců v Uměleckoprůmyslovém museu, byli z ní vykázáni. Pronajali si tedy v pivnici světlík, přístupný pouze přes pánský záchodek a tam instalovali výstavu "Dada-Vorfrühling". Kdo přes záchodek vstoupil, míjel dívenku v šatičkách z prvního přijímání, recitující obscénní verše; na stěnách visely koláže a kolem zahrádky byly rozmístěny rozmanité předměty, např. akvárium plné vody barvy krve, na jejíž hladině plavaly ženské vlasy a na dně ležel budík; diváci byli šokováni a aby mohli dát své zlosti průchod, byl tam umístěn dřevěný předmět a k němu byla řetězem připevněna sekyrka; když diváci předmět zničili, byl nahrazen dalším.

Jeho záběr byl úctyhodný: sochař, teoretik umění, filosof, psychiatr a malíř samouk. Poprvé vystavoval v roce 1913 v Berlíně, od roku 1922 žil v Paříži, v roce 1941 emigroval do USA a do Francie se vrátil v roce 1950. 

 

 

 

Max Ernst
Surrealist Abstraction

litografie / lithograph
31 x 24 cm, 1974

 

 


 

 

 

Marc Chagall
(1887 - 1985)

 

Narodil se v židovské rodině ve Vitebsku, jeho dětství, život na ruském venkově a židovské náboženství mu celý život zůstaly jako nejsilnější zdroj inspirace. Díky talentu a mecenášovi se dostává na uměleckou školu, posléze ve 24 letech odjíždí do Paříže. V době jeho krátkého návratu do Ruska přichází komunistická revoluce a Chagall je nucen zůstat. Zapojuje se do veřejného dění a paradoxně je dokonce pověřen pouliční výzdobou k oslavám 1. výročí VŘSR. Při druhé cestě do Paříže se již začleňuje do pařížské umělecké komunity. Jeho "nemódní" styl plný zvláštní poezie mu zpočátku přinášel posměch, později začal být respektován jako velký umělec, ale vždy trochu jiný a osamělý. Duchovní tvorba Chagalla, s rozpaky přijímaná jak židovskou tak katolickou obcí, dokázala umělci zachovat vnitřní uměleckou svobodu, jejíž síla působí a je obdivována dodnes.

 

 

 

 

Marc Chagall
Le Village

litografie / lithograph
26 x 20 cm, 1950
opus 250a, 2eme edition

  

Marc Chagall
The Frog who wishes become as big as an Ox

lept / etching
29 x 23,5 cm, 1927

 

  

Marc Chagall
La Fille

litografie / lithograph
38 x 28 cm, 1969

 

  

 

Marc Chagall
Esquisse pour Mousorgsky et Mozart

litografie / lithograph
33 x 49 cm, 1965

 

 
 

 

Marc Chagall
Message Poetique

litografie / lithograph
32 x 24 cm, 1969
opus 572