Světová grafická avantgarda II
World graphic avantgarde II


Kandinsky   Klee   Kupka   Lapicque   Léger 

Wassily Kandinsky
(1866 - 1944)

Wassily Kandinsky se narodil 4. prosince 1866 jako syn moskevského obchodníka s čajem. V Moskvě vystudoval práva a filosofii a hned poté se oženil se svojí sestřenicí Anyou Chimiakinovou. Zklamán akademickou výukou na Azbeově škole umění, opustil Moskvu a přestěhoval se se svou ženou do Mnichova.
V roce 1905 se Kandinsky stal členem Společnosti německých umělců a od té doby je jeho umělecká činnost spojena s působením různých uměleckých skupin v Německu. V roce 1911 Kandinsky uveřejnil první plány pro almanach "Der Blaue Reiter" a uspořádal také první exhibici této skupiny 18. prosince 1911 v Moderne Galerie Thannhauser.
Po vypuknutí 1. světové války se Kandinsky vrátil do Moskvy. V červnu 1919 se Kandinsky stal ředitelem Muzea pro uměleckou kulturu v Moskvě.
V červnu 1922 se Kandinsky přestěhoval do Výmaru, kde začal vyučovat kursy volného malování v Bauhausu.  V roce 1928 se Kandinsky stal německým občanem. Bauhaus byl uzavřen v červenci 1933 a tak se Kandinsky koncem prosince rozhodl přestěhovat do Francie. O čtyři roky později byla jeho díla ukazována na nacistické výstavě "degenerovaného umění" a 57 jeho děl v německých muzeích a galeriích bylo zkonfiskováno. V roce 1939 se již Kandinsky a jeho žena stali francouzskými občany. Wassily Kandinsky zemřel 13. prosince 1944 v Neuilly-sur-Seine.


Wassily Kandinsky
Comets

litografie / lithograph
35,5 x 26 cm, 1938
signováno LD v desce / signed in the stone

 

Wassily Kandinsky
Stars

litografie / lithograph
32 x 21,5 cm, 1938
signováno LD v desce / signed in the stone


 

 


 

Paul Klee
(1879 - 1940)

 

V díle Paula Kleea se protíná celá řada modernistických uměleckých proudů dvacátého století. Německý expresionismus, kubistická abstrakce, konstruktivismus Bauhausu i surrealismus. Přesto k žádné škole nikdy nepatřil. Maloval obrazy pointilistickou technikou, barevnými skvrnami, písmeny, používal symboly i hieroglyfy. Pro Kleea bylo typické neustálé experimentování s malířskými technikami i materiály, na něž maloval. Za život vytvořil přes 3500 kreseb a každým rokem zhruba dvě stě maleb. Paul Klee byl jedním z nejvzdělanějších malířů své doby. Intelektuál, který se zamýšlel nad svými obrazy i malířstvím jako takovým. Poslední léta, těžce nemocný, tvořil každoročně stovky obrazů. Přesto každý z nich, pokud se objeví v aukční síni, dosahuje ceny v milionech dolarů.

 

 

 

 

Paul Klee
Tete d´enfant
litografie / lithograph
32 x 23 cm, 1939

 

 

František Kupka

(1871 - 1957)

Ještě před nedávnem byl František Kupka v Čechách označován některými českými „kulturtrégry“ za zkrachovalého mazala. Dnes patří spolu s Muchou k nejslavnějším českým umělcům a celosvětově je považován za otce abstraktního umění. Na loňskou výstavu v Musée d´Orsay v Paříži přišly tisíce návštěvníků a jeho obraz "Ocel pije" je s částkou 4.450.000 Kč nejdražším obrazem vydraženým v Čechách.

Když v roce 1912 vystavil svoji Dvojbarevnou fugu, zapsal se do historie zřejmě první veřejnou prezentací abstraktního umění. Sám k tomu později řekl: „
Potom jsem vystavil 1912 Fugu dvojbarevnou a Chromatiku teplou, která vzbudila celé prostředí malířů pařížských. Dostával jsem z jedné strany nadávky, z druhé strany pochvaly. Ale hned potom ovšem přišli také imitátoři, jejichž zájem byl v tom, aby mohli říct, že jsou původci tohoto nového umění."
Když Národní galerie v Paříži uspořádala v roce 1958 Kupkovi velkou soubornou výstavu, stačil malíř ještě připravit k této příležitosti litografii s námětem Dvojbarevné fugy …

 

František Kupka
Amorfa - Dvojbarevná fuga

litografie / lithograph
44,5 x 46 cm, 1912 / 1958

 
 

Charles Lapicque
(1889 - 1988)

Rozený kreslíř - přesto se umění začal naplno věnovat až ve svých třiceti letech. Do té doby studuje Centrální školu pro umění a řemesla, pracuje jako elektroinženýr, ve fyzikální laboratoři se věnuje výzkumu barev. V roce 1938 je prohlášen doktorem věd. Přesto je velmi skeptický k moderní době, když sám říká: "Moderní člověk věnuje jednu polovinu svých sil ničení a druhou budování, takže mu totálně chybí čas, aby miloval to, co existuje".

 

 

 

Charles Lapicque
Apocalypse

litografie / lithograph
31 x 24 cm, 1974
signováno PD v desce / signed in the stone
 

Fernand Léger
(1881 - 1955)

Tubismus, kam jsou řazena některá díla Fernarda Légera, je odvozen od výrazu tubes - roury. Zatímco pro kubismus byl typický tvar krychle (cube), pro malby Fernanda Légera v určitém období byly charakteristické trubice, válce a kužely. Tak jako další z jeho generačních kolegů vstoupil do podvědomí veřejnosti svou účastí na proslulém Salónu nezávislých v Paříži v roce 1911. Légerovi trvalo poměrně dlouho než našel svůj výtvarný výraz. Nejprve se nechal ovlivnit impresionismem, futurismem, později primitivními malbami. Nakonec objevuje krásu ve všednosti a realitě, jeho obrazy připomínají barvami a kompozicí plakáty. Zajímají ho odpočívající lidé, dělníci na stavbách, prostě obyčejný a všední život. Možná právě proto je jedna z jeho posledních prací obrovská dekorativní nástěnná malba v budově Organizace Spojených Národů v New Yorku.

 

 

 

Fernand Léger
Tete et feuille

litografie / lithograph
32 x 23 cm, 1930
signováno PD v desce / signed in the stone
 

Fernand Léger
La Partie de campagne

litografie / lithograph
34 x 52 cm, 1943-1951
signováno PD v desce / signed in the stone 

Fernand Léger
Water

litografie / lithograph
39 x 24 cm, 1937
signováno PD v desce / signed in the stone