Světová grafická avantgarda IV
World graphic avantgarde IVErnst ::: Kandinsky ::: Klee ::: Kokoschka
 

 

 

 

 

Max Ernst
(1891 - 1976)

 

 

Těžko se popisuje co je dadismus, jehož byl Max Ernst jedním z iniciátorů a propagátorů. Nejlepší snad bude dobový popis výstavy jeho koláží: "Scéna byla ve sklepě a všechna světla uvnitř zhasnuta; z jakéhosi poklopu vycházelo naříkání; jiný šprýmař, ukryt za skříní, urážel přítomné osobnosti; dadaisté bez kravat s bílými rukavičkami přicházeli a opět odcházeli; Breton rozkousával zápalky; Ribemont-Dessaignes každou chvíli vykřikoval: Prší na lebku!; Aragon mňoukal, Soupault si hrál na schovávanou s Tzarou, zatímco Péret a Charchoune si neustále podávali ruce; u vchodu počítal Rigaut nahlas automobily a perly návštěvnic...

Jiný pamětník výstavy Maxe Ernsta, tentokrát s Hanse Arpem vypráví:

Když se chtěli r. 1920 účastnit výstavy kolínských umělců v Uměleckoprůmyslovém museu, byli z ní vykázáni. Pronajali si tedy v pivnici světlík, přístupný pouze přes pánský záchodek a tam instalovali výstavu "Dada-Vorfrühling". Kdo přes záchodek vstoupil, míjel dívenku v šatičkách z prvního přijímání, recitující obscénní verše; na stěnách visely koláže a kolem zahrádky byly rozmístěny rozmanité předměty, např. akvárium plné vody barvy krve, na jejíž hladině plavaly ženské vlasy a na dně ležel budík; diváci byli šokováni a aby mohli dát své zlosti průchod, byl tam umístěn dřevěný předmět a k němu byla řetězem připevněna sekyrka; když diváci předmět zničili, byl nahrazen dalším.

Jeho záběr byl úctyhodný: sochař, teoretik umění, filosof, psychiatr a malíř samouk. Poprvé vystavoval v roce 1913 v Berlíně, od roku 1922 žil v Paříži, v roce 1941 emigroval do USA a do Francie se vrátil v roce 1950. 


 

 

 

Max Ernst
Birds
litografie / lithograph, 1976
56,5 x 31 cm
 

 

  

 

Max Ernst
Inventar und Widerspruch
litografie / lithograph, 1974
32,5 x 24 cm
 

 

 

 

 

 

Max Ernst
Ohne Title
litografie / lithograph, 1975
21 x 14 cm
 

 

 

 


 

 

Max Ernst
Surrealistic Abstraction
litografie / lithograph, 1974
30,5 x 23 cm
 

 

 

 

 

 

Vassily Kandinsky
(1866 - 1944)

 

Vassily Kandinsky se narodil 4. prosince 1866 jako syn moskevského obchodníka s čajem. V Moskvě vystudoval práva a filosofii a hned poté se oženil se svojí sestřenicí Anyou Chimiakinovou. Zklamán akademickou výukou na Azbeově škole umění, opustil Moskvu a přestěhoval se se svou ženou do Mnichova.
V roce 1905 se Kandinsky stal členem Společnosti německých umělců a od té doby je jeho umělecká činnost spojena s působením různých uměleckých skupin v Německu. V roce 1911 Kandinsky uveřejnil první plány pro almanach "Der Blaue Reiter" a uspořádal také první exhibici této skupiny 18. prosince 1911 v Moderne Galerie Thannhauser.
Po vypuknutí 1. světové války se Kandinsky vrátil do Moskvy. V červnu 1919 se stal ředitelem Muzea pro uměleckou kulturu v Moskvě.
V červnu 1922 se přestěhoval do Výmaru, kde začal vyučovat kursy volného malování v Bauhausu.  V roce 1928 se Kandinsky stal německým občanem. Bauhaus byl uzavřen v červenci 1933 a tak se Kandinsky koncem prosince rozhodl přestěhovat do Francie. O čtyři roky později byla jeho díla ukazována na nacistické výstavě "degenerovaného umění" a 57 jeho děl v německých muzeích a galeriích bylo zkonfiskováno. V roce 1939 se již Kandinsky a jeho žena stali francouzskými občany. Vassily Kandinsky zemřel 13. prosince 1944 v Neuilly-sur-Seine.

 

 

Vassily Kandinsky
Stars
litografie / lithograph, 1938
35,5 x 26 cm
 

 


 

 

 

 

Vassily Kandinsky
Orientalisches
litografie / lithograph, 1911
12,5 x 19 cm
 

 

 

 

 

 

 

Paul Klee
(1879 - 1940)

 

V díle Paula Kleea se protíná celá řada modernistických uměleckých proudů dvacátého století. Německý expresionismus, kubistická abstrakce, konstruktivismus Bauhausu i surrealismus. Přesto k žádné škole nikdy nepatřil. Maloval obrazy pointilistickou technikou, barevnými skvrnami, písmeny, používal symboly i hieroglyfy. Pro Kleea bylo typické neustálé experimentování s malířskými technikami i materiály, na něž maloval. Za život vytvořil přes 3500 kreseb a každým rokem zhruba dvě stě maleb. Paul Klee byl jedním z nejvzdělanějších malířů své doby. Intelektuál, který se zamýšlel nad svými obrazy i malířstvím jako takovým. Poslední léta, těžce nemocný, tvořil každoročně stovky obrazů. Přesto každý z nich, pokud se objeví v aukční síni, dosahuje ceny v milionech dolarů.

 

 

Paul Klee
Fulfillment
litografie / lithograph, 1920
19 x 14 cm
 

 

 

 

 

 Oskar Kokoschka
(1886 - 1980)


 

Rakouský malíř a básník českého původu známý svými intenzivními expresivními krajinami a portréty. Zranění z první světové války ho zužovalo duševními potížemi. Z Rakouska uprchl před nacisty. kteří ho zařadili mezi tvůrce tzv. "zvrhlého umění". Od té doby prošel Československem, Velkou Británií a Spojenými státy aby se nakonec usadil ve Švýcarsku, kde také zemřel.

 


 

Oskar Kokoschka
Elastic Dancer
litografie / lithograph, 1948
21 x 17 cm