Česká grafická moderna 7
Czech modern graphic 7 

VÁCLAV ŠPÁLA
JINDŘICH ŠTYRSKÝ
FRANTIŠEK TICHÝ

 


 


 

VÁCLAV ŠPÁLA
 


 

(1885 - 1946)

  

Václav Špála
Autoportrét

linoryt / linocut, 12 x 10 cm, 1917
 

 


 

 

 

 

Václav Špála
Vítězství

litografie / lithograph, 18 x 13 cm, 1919
 

 

 

  

JINDŘICH ŠTYRSKÝ
 


 

(1899 - 1942)


 


 

Jindřich Štyrský
Plancius

zinkografie / zincograph, 13,5 x 8 cm, 1931

 

 
 

 

Jindřich Štyrský
Poloostrov

litografie a zinkografie / lithograph and zincograph
13 x 8 cm, 1931

 

 


 

 

 

FRANTIŠEK TICHÝ
 


 

(1896 - 1961)

 

 


 


František Tichý
Žena pozdvihující se na lehátku

lept a akvarel / etching and watercolour
26 x 19,5 cm, 1939, opus 36
 

 

 

 

 

 

František Tichý
Hlava černocha

litografie / lithograph, 25 x 17 cm, 1936, opus 9
 

 

 


 


zpět / back
home