2.


 

EMIL FILLA
FRANTIŠEK GROSS
FRANTIŠEK KOBLIHA

 

 

 


EMIL FILLA

 

 

 

1882 - 1953

 

Narodil se v Chropyni, zemřel 7. října 1953 v Praze. Od roku 1903 studoval Akademii výtvarných umění. Školu však opustil po třech letech kvůli konvenčním metodám a náplní výuky a spolu s několika svými spolužáky se rozhodl sám hledat novou cestu. Od roku 1908 člen Osmy, 1909-11 spolku výtvarných umělců Mánes, 1911-14 Skupiny výtvarných umělců, redaktor Volných směrů. Vůdčí osobnost meziválečné generace. Od roku 1910 byl ovlivněn P. Picassem a G. Braquem, stal se celoživotním vyznavačem kubistické estetiky. První figurální kubistické obrazy (Podzim, Salome) budoval z ploch a objemů, dospěl až k fasetování tvarů. Ve 20. a 30. letech se zajímal o haptické a koloristické působení malby a o plasticko-lineární rytmus obrazu. Od 30. let se vrátil k figurální malbě a směřoval k velkým obrazovým kompozicím. Po roce 1947 se vrátil k zátiší a vytvořil soubor krajin z Českého středohoří. Věnoval se souběžně grafice (cyklus Hérakles) a teoretické práci (Problém renesance a drobná plastika, O výtvarném umění, Myšlenky).

 

 

 

 

Emil Filla
Zápas koní

suchá jehla, 1935, opus 115
23 x 16,8 cm
 

 

 


 


 

 

Emil Filla
Zátiší s rakem, lahví rumu, hroznem a dýmkou

suchá jehla s akvatintou, 1932, opus 41
30 x 36 cm
 

 

 

 

 


 

 

Emil Filla
Draci války zvedají teutónský meč

lept s akvatintou, 1945, opus 143
19,5 x 15,3 cm
 

 

 

 


 


 

 

FRANTIŠEK GROSS

 


 

1909 - 1985

 

Malíř a grafik František Gross se narodil v Nové Pace. Tam také dosáhl základního vzdělání a v roce 1927 maturoval na gymnáziu. Po absolvování Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením profesora Františka Kysely poprvé vystavoval v roce 1931 v Nové Pace.
V roce 1941 se Gross stal členem Umělecké besedy v Praze. Do roku 1948 byl členem Skupiny 42. 


 

 

František Gross
Hlava válečníka

litografie, 1985
40 x 30 cm
 

 

 

 

 

 

 

 

František Gross
Strojky V

litografie, 1980
28 x 20 cm
 

 

 

 

 

 

 

František Gross
Strojky VI

litografie, 1980
28 x 20 cm
 

 

 

  

 

František Gross
Strojky VII

litografie, 1980
28 x 20 cm
 

 

 

 

 

 

 

FRANTIŠEK KOBLIHA
 


 

1877 - 1962

 

Narozen v Praze, zemřel ve stejném městě v roce 1962. Inspirován dílem Karla Hlaváčka, Odilona Redona a anglických prerafaelitů začal po studiu na UMPRUM a AVU pracovat v technice dřevorytu. Měl nejraději poetické a literární náměty a svým dílem pozdního symbolismu došel až na práh artificialismu a surrealismu. Vedle J. Zrzavého, J. Konůpka a J. Váchala patří k nejvýznamnějším představitelům druhé generace českých symbolistů. Měl vlastní nezaměnitelný styl, typický snovými, melancholickými vizemi.


 

 


 

František Kobliha
Dívka a dravec

dřevoryt, 1911
9,5 x 14 cm
 

 

 

 

 

 


 

 


 

František Kobliha
Milenci

dřevoryt, 1910
31 x 24 cm
 

 

 

 


 

 

 

František Kobliha
Dívka v květinách

dřevoryt, 1915
12,5 x 8,5 cm
 

 

 

 


 

 

  

František Kobliha
Venezia

dřevoryt, 1912
15,5 x 12 cm
 

 

 

 

 

 

 

František Kobliha
U poslední večeře

dřevoryt, 1928
16 x 11 cm
 

 

 

 


 

 


František Kobliha
Zjevení

dřevoryt, 1946
15 x 11 cm
 

 

 

 

 

 

zpět / backhome