Narodil se v Praze, v letech 19181924 studoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Jakuba Obrovského, Karla Krattnera a Jana Štursy. Poté odjel do Paříže, kde v letech 19241925 pokračoval ve studiích na Académie des beaux-arts. V roce 1921 vstoupil do Devětsilu, ale hned následující rok přešel do SVU Mánes. Od roku 1927 spolupracoval s Otakarem Štorch-Marienem a stal se uměleckým ředitelem nakladatelství Aventinum a redaktorem časopisu Musaion. Později pracoval pro nakladatelství Melantrich a František Borový. Byl též významným scénografem, navrhl přes 100 výprav, z toho v letech 1927–1947 provedl 43 výprav pro Národní divadlo v Praze. V letech 19451970 vedl oddělení užité grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1958 publikoval dvoudílnou práci o historii latinského písma Krásné písmo ve vývoji latinky.