Ji David

grafika

 

IV

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
Daniel a hvzdy
serigrafie / serigraph
42 x 30 cm, 1990
5.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
Vodotrysk
serigrafie / serigraph
42 x 29,5 cm, 1990
5.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
lut louka
serigrafie / serigraph
42 x 30 cm, 1990
5.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
Conception
litografie / litograph
75,5 x 54 cm, 1993
8.500,- K / CZK
 

   


 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
Ve vod II
litografie / litograph
35 x 27,5 cm, 1997
6.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
Kuchy
serigrafie / serigraph
28 x 35 cm, 1997
5.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
Odraz
litografie a kresba
lithograph and drawing
35 x 27 cm, 1999
7.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
Pl
serigrafie / serigraph
41 x 29 cm, 2001
5.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
div
serigrafie / serigraph
41 x 29 cm, 2001
5.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
Srdce nad Hradem II
serigrafie / serigraph
42 x 25 cm, 2001
5.500,- K / CZK
 

   

 

 


 

 


 

Ji David / Jiri David
Daniel a srdce
serigrafie / serigraph
22 x 27 cm, 2001
5.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
30 x 30 I
serigrafie / serigraph
30 x 28 cm, 2008
5.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
30 x 30 II
serigrafie / serigraph
30 x 28 cm, 2008
5.500,- K / CZK


 

zamluveno / reserved

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
Monica Belluci
serigrafie / serigraph
47 x 33 cm, 2008
5.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
A varianta a
litografie/ lithograph
61 x 46 cm, 2012
7.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
A varianta b
litografie/ lithograph
61 x 46 cm, 2012
7.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

 

Ji David / Jiri David
Litografie
litografie/ lithograph
61,5 x 45,5 cm, 2012
7.500,- K / CZK
 

   

 

 

 

 

 

 

 

home