Kolážová dílna Davida Vávry
Galerie ART Chrudim
11. září 2007