Václav Hollar
Wenzel Hollar


Tanec smrti
The Dance of Death

 

 

 

Pro období 17. a 18. století bylo typické převádění předloh jiných umělců do mědirytin či leptů. Václav Hollar patřil v tomto oboru k nejlepším v Evropě. Jedním s často citovaných či převáděných umělců byl Hans Holbein a jeho dřevorytové Tance smrti. Prastarý lidový motiv Tance smrti, který hlásá rovnost všech stavů před majestátem smrti, se stal oblíbeným mravním tématem v umění.  30 mědirytů, opatřených latinskými nápisy vydal Hollar v roce 1651. Cyklus byl později vydán ještě několikrát, tentokrát v nákladu dědiců či majitelů Hollarových desek.

 


Václav Hollar
Rajská zahrada

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P233
 


 

 

 

 

 

Václav Hollar
Vyhnání z ráje

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P234
 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Když si Adam zadal s ďáblem
lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P235
 


 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Papež

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P236
 

 


 

 

 

 

 

Václav Hollar
Císař

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P237
 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Císařovna

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P238
 


 

 

 

 

 

Václav Hollar
Královna

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P239
 


 

 

 

 

 

Václav Hollar
Kardinál

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P240
 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Vévoda

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P241
 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Biskup

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P242
 

 


 

 

 

Václav Hollar
Hrabě

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P243
 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Opat

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P244
 

 

 


 

 

 

 

Václav Hollar
Abatyše
lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P245
 

  

 

 

 

Václav Hollar
Mnich

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P246
 

 

 


 

 

 

 

Václav Hollar
Jeptiška

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P247
 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Kazatel

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P248
 


 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Doktor

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P249
 

 


 

 

 

 

Václav Hollar
Rytíř

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P250
 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Advokát

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P251
 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Svatební pár

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P252
 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Nevěsta
(Douce´s Countess)

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P253
 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Obchodník

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P254
 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Podomní obchodník

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P255
 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Lakomec

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P256
 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Vozka

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P257
 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Karbaníci

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P258
 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Stařec

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P259
 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Stařena

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P260
 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Dítě

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P261
 

 

 

 

 

Václav Hollar
Úmrlčí erb

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P262
 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Procesí tance smrti

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P265
 

 

 

 


 

 

home