Václav Hollar
Wenzel Hollar


Tanec smrti
The Dance of Death

 

 

 

Pro období 17. a 18. století bylo typické převádění předloh jiných umělců do mědirytin či leptů. Václav Hollar patřil v tomto oboru k nejlepším v Evropě. Jedním s často citovaných či převáděných umělců byl Hans Holbein a jeho dřevorytové Tance smrti. Prastarý lidový motiv Tance smrti, který hlásá rovnost všech stavů před majestátem smrti, se stal oblíbeným mravním tématem v umění.  30 mědirytů, opatřených latinskými nápisy vydal Hollar v roce 1651. Cyklus byl později vydán ještě několikrát, tentokrát v nákladu dědiců či majitelů Hollarových desek.

 


 

 

 

 

 

Václav Hollar
Vyhnání z ráje

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P234
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Když si Adam zadal s ďáblem
lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P235
2.500,- Kč / CZK

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Papež

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P236
2.500,- Kč / CZK

  

 


 

 

 

 

 

Václav Hollar
Císař

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P237
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Císařovna

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P238
2.500,- Kč / CZK

  

 


 

 

 

 

 

Václav Hollar
Královna

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P239
2.500,- Kč / CZK

  

 


 

 

 

 

 

Václav Hollar
Kardinál

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P240
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Vévoda

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P241
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Biskup

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P242
2.500,- Kč / CZK

  

 

 


 

 

 

Václav Hollar
Hrabě

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P243
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Opat

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P244
2.500,- Kč / CZK

  

 

 


 

 

 

 

Václav Hollar
Abatyše
lept, 7,5 x 5,3 cm, 1651/1816
opus P245
2.500,- Kč / CZK

  

 

  

 

 

 

Václav Hollar
Mnich

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P246
2.500,- Kč / CZK

  

 

 


 

 

 

 

Václav Hollar
Jeptiška

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P247
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Kazatel

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P248
2.500,- Kč / CZK

  

 


 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Doktor

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P249
2.500,- Kč / CZK

  

 

 


 

 

 

 

Václav Hollar
Rytíř

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P250
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Advokát

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P251
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Nevěsta
(Douce´s Countess)

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P253
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Obchodník

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P254
rámováno / framed
4.100,- Kč / CZK

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Podomní obchodník

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P255
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Lakomec

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P256
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Vozka

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P257
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Stařec

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P259
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Stařena

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P260
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Dítě

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P261
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Úmrlčí erb

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P262
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 

 

 

 

Václav Hollar
Procesí tance smrti

lept, 7,5 x 5,3 cm,
1651/1816
opus P265
2.500,- Kč / CZK

  

 

 

 


 

 

home