OTA JANEČEK


Životopis
 

kreslíř, malíř, grafik, keramik
15. 8. 1919 Pardubičky u Pardubic  -  1. 7. 1996 Praha

 

  

Od roku 1939 studoval profesuru kreslení a deskriptivu na ČVUT Praha (O. Blažíček, C. Bouda, K. Pokorný), v letech 1941 - 42 studoval Umělecko-průmyslovou školu v Praze (Josef Novák). Od roku 1943 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a od roku 1945 Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

V roce 1963 získal první cenu v Sao Paulu za ilustraci dětské knihy, roku 1970 stříbrného orla na Mezinárodním knižním veletrhu v Nice. V roce 1985 byl jmenován zasloužilým umělcem.

Snad největšího uznání se dílu Oty Janečka dostalo v Londýně. Při zahájení výstavy prominentní kritik Phillips označil našeho umělce s Picassem, Braquem, Modiglianim, Schielem a Matissem za největší postavu světové kresby tohoto století.

První Janečkovy malířské pokusy měly nápadně expresívní polohu, ve válečné a okupační době běžnou pro většinu českých malířů. V některých obrazech se objevuje inspirace Amadeem Modiglianim, ale od roku 1943 proniká do jeho děl i vliv kubismu. Od roku 1948 se Janečkovy práce proměňují do osobitého poetického stylu, někdy čerpajícího i z lidového malířství. Na počátku 50. let převládají realistické náměty, ale v silně dekorativní kompozici, od 60. let je realita převáděna spíše do znaků a kubistické prvky nabývají organičtějších forem.

Grafika tvoří významnou část uměleckého díla Oty Janečka. Dává přednost nejjednodušším grafickým technikám, zvláště pak linorytu, litografii a suché jehle. Nejraději pak se věnuje barevné suché jehle, tištěné z jedné desky - v ní nemá konkurenci. O své oblíbené technice umělec říká: "Suchou jehlu dělám od samého začátku a oblíbil jsem si ji proto, že nepotřebuju ani "kuchyň" ani "laboratoř". Stačí mít v kapse desku a jehlu. A pak - je to technika pravdy. Odhalí s naprostou jistotou, jak umíš kreslit."

Ota Janeček vytvořil od roku 1943 okolo 1000 grafických listů. Svou grafiku nikdy sám neregistroval a nevedl si o ní žádné záznamy. Také za svým podpisem jen výjimečně uváděl rok vzniku. Soupis jeho grafického díla nakonec sestavil až koncem 80. let dr. Ladislav Loubal.

 

 

Ota Janeček ve svém ateliéru "na mlýně"

 

Ota Janeček s Mikulášem Medkem

Ota Janeček s Janem Werichem

   

Ota Janeček v ateliéru

Janečkův Slabikář

 

Ota Janeček v pražském ateliéru v Široké ulici

 

 

 

zpět / back
home