OTA JANEČEK
Grafika / Graphics
90. léta / 90th years
 

 


 

 

 

 

Ota Janeček
Dívka s rukama ve vlasech / Girl with Hand in Hair
litografie / lithograph, 32 x 17 cm
 1990
 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Opeřenec / Fledgling

serigrafie / serigraph, 16 x 11 cm
 1990
 

 

 


 

 

 

 

Ota Janeček
Profil / Profile
suchá jehla / dry point, 17,5 x 14,5 cm
 1990
 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Dívka s ptáčkem / Girl with Little Bird

litografie / lithograph, 30 x 21 cm
 1991
 

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Dívka se žabákem / Girl with Male Frog

litografie / lithograph, 30 x 21 cm
 1991
 

 

 

 


 

 

 

Ota Janeček
Julie / Julia

 linoryt / linocut, 34 x 26,5 cm
1991

 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Ležící akt / Lying Nude

 linoryt / linocut, 23,5 x 38 cm
1991

 

 

 

 


 

 

 

Ota Janeček
Půlakt dívky v černé / Halfnude of Girl in Black

 linoryt / linocut, 29 x 18,5 cm
1991

 

 

 

 

 


 

 

Ota Janeček
Polibek s vousáčem / Kiss with Beardy

 serigrafie / serigraph, 13 x 13 cm
1994

 

 

 

 

 

 

zpět / back
home