OTA JANEČEK
Grafika / Graphics
1960-1969
 

 

 

 

 


Ota Janeček
Líbající se ptáčci
linoryt / linocut, 19,5 x 15,5 cm
1960
 

 

 

 

 

Ota Janeček
Dva ptáčci se zobáčky
(červená varianta)
linoryt / linocut, 12,5 x 14,5 cm
1961, opus 411
 

 

 


 

Ota Janeček
Dva ptáčci se zobáčky
(zelená varianta)
linoryt / linocut, 12,5 x 14,5 cm
1961, opus 411
 

 

 


 

 

Ota Janeček
Protahující se dívka
linoryt / linocut, 13 x 7 cm
1963, opus 426
 

 

 

 

 

Ota Janeček
Půlakt z profilu

linoryt / linocut, 15 x 9,5 cm
1963, opus 427
 

 

 

 

 

 

Ota Janeček
Zasněná / Dreaming

linoryt / linocut, 16 x 9 cm
1963, opus 424
 

 

 

 

 

Ota Janeček
Muž a žena

linoryt / linocut, 7,5 x 15,5 cm
1964, opus 430
 

 

 

 

 

Ota Janeček
Roztoužená
linoryt / linocut, 25 x 33 cm
1968, opus 463
 

 

 

 

zpět / back


home