Vladimír Komárek

Opuštěný ateliér / Deserted Studio


 


  

 

 Poslední, nedokončený obraz
The last, unfinished painting

 

 

 Mistrova satinírka
Master's instrument

 

 

 

Dřevorytová rydla
Graving tools

 

 

 

Poslední paleta
The last palette

 

 

 Kdo ho navštívil, poznal,
že Vladimír Komárek přísnost jenom předstíral
Those, who have come, realised that
Vladimir Komarek only pretended his strictness

 

 

 

Budík, hlásící německy: "Es ist elf Uhr!",
přivezli před časem návštěvníci z Německa
s přáním, aby ho Mistr vyměnil za obraz
An alarm clock brought by some
German visitors wishing to exchange it
for one of Master's painting

 

 

 

Zůstanou prázdná
They will remain empty

 

 
Křížová cesta
v Konecchlumí
březen 2003

Stations of the Cross
in Konecchlumi
March 2003