KAMIL LHOTÁK

Obrázky z deníku / Pictures from the Diary
kresby a grafika / drawings and graphic

 

Automobily / Motor-cars
kresby / drawings

 

 

 


 

 

Kamil Lhoták
Aero 30

kresba tuší a akvarel, 5,5 x 14 cm, 1934
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamil Lhoták
Amilcar SIX

kresba tuší a akvarel, 7,5 x 11 cm, 1934
 

 

 

 


 

 

 

 

 

Kamil Lhoták
Amilcar SIX Sport

kresba tuší a akvarel, 7,5 x 12 cm, 1934

 

 

 

 

 

 

 

Kamil Lhoták
JAWA 700 Super sport roadster

kresba tuší a akvarel, 5,5 x 12,5 cm, 1935
 

 

 

 

 

 


 

 

Kamil Lhoták
Automobil Packard

kresba tuší, 14,5 x 9,5 cm, 1957

 

reprodukováno v knize
"Můj otec Kamil Lhoták"

 

 


 

 

 

  

 

Kamil Lhoták
Nátisk ilustrace. Nadsamec

kresba tuší a ofset / ink drawing and offset, 9,5 x 14,5 cm, 1957
 

 

 

 

 


 

 

Kamil Lhoták
S Aničkou v garáži

kresba / drawing, 14,5 x 9,5 cm, 1957

 

 

 

 

 

 

 

zpět / back


home