Karolína Mitášová

 

Karolína Mitášová, která své obrazy podepisuje KAIDA, používá tuto domácky znějící přezdívku jako malířskou signaturu.

narodila se v Praze v roce 1959. Vystudovala architekturu, nejprve na ˇVUT a po dokončení pětiletého studia pokračovala dva roky ve studiu architektury na Akademii výtvarných umění v Praze. Sudium architektury vneslo do jejího myšlení dmysl pro řád a harmonii v kompozici. Architektura, jakožto vrchol a syntéza všech uměleckých dsciplin, byla pro ni výchozím bodem na cestě ke spontánímu uměleckému projevu, jímž se v jejím případě stala volná malba.

Od roku 1983 se kromě propagační grafiky a grafických návrhů ve spolupráci s architekty věnuje naprosto malbě. Vystavuje doma i v zahraničí, účastní se společných projektů a konfrontací. Jejím hlavním výrazovým prostředkem je barva, jejím hlavním tématem je imaginativní svět. Spojuje abstraktní formu s nespoutanou imaginací a ve svém malířském výrazu se stále pokouší křížit komponenty chaosu a řádu, které jsou přítomny v každém okamžiku a naplno prožité chvíli.


zpět / back


home