Vladimír Komárek - malíř a grafik - Galerie ART Chrudim - Vladimír Komárek


Vladimír Komárek

Vladimír Komárek
malíř a grafik
painter and graphic artist

(*10.8. 1928 - +24.8.2002)

 

 


"Byl jsem narozen 10. srpna 1928. A do nedávna jsem měl dojem, že jsem i avantgardní. Šest neděl po narození mě naši odvezli na Slovensko do vesnice Haspruňka. Kde prožijeme dětství, tam jsme taky doma. Teď je můj domov v cizině, kam se nebudu vracet.

Byl jsem dítě přehnaně sensitivní, čichal k trávě, stodolám i vodním tůňkám. Nikdy jsem se nenaučil pravopis, počty ani chemii. V roce 1939 jsem se dozvěděl, že jsem Čech, to jest nepřítel slovenského lidu .... (pokračování zde)

''I was born on 10 August 1928. Up until recently, I'd had the impression that I was also an avant-garde artist. Six weeks after birth, my parents took me to Slovakian village of Hasprunka. Where we spend our childhood is our home. Now, my home is abroad where I will not return.

I was much too sensitive as a child - smelling grass, barns and water ponds. I never learnt spelling, maths or chemistry. In 1939, I learnt I was a Czech, meaning the enemy of the Slovak people.... (continued)


 

 

Výstava je zde
 

Křížová cesta
výstava v Jičíně
březen 2002

Stations of the Cross 
exhibition in Jicin
March 2002

Křížová cesta
kostel v Konecchlumí
březen 2003

Stations of the Cross 
exhibition in Konecchlumi
March 2003

 Opuštěný ateliér
Nedvězí
březen 2003

Deserted Studio
Nedvezi
March 2003