Oldrich Kulhanek 


Oldřich Kulhánek

grafik
tvůrce "posledních českých bankovek"

graphic artist
the author of the latest Czech banknotes

 

 

 

 


 

Narodil  se 26. února 1940 v Praze, . Výtvarná studia začal na Výtvarné škole v Praze. Od roku 1958 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Karla Svolinského.
V roce 1964 ukončil studia diplomní prací, ilustracemi knihy veršů Vladimíra Holana Sen.

V roce 1968 měl spolu s Janem Krejčím první samostatnou výstavu v Galerii mladých v Praze. V březnu 1971 byl zatčen StB a obviněn, že svými grafickými listy z let 1968-1971 hanobil představitele komunistických zemí (čímž byla míněna tvář Stalina v některých mých grafických listech) a tím jsem se dopustil i pobuřování atd. Sedmdesátá léta jsou v grafikově tvorbě ve znamení totálního zákazu výstav, zákazu spolupráce s nakladatelstvími, zákazu publicity.
V tvorbě však pokračoval a nemínil hrát roli persony non grata. Ilegálními cestami se jeho díla dostávala do svobodného světa. Kupříkladu v roce 1971 se zúčastnil svým grafickým listem Hommage á Albrecht Dürer výstavy v Norimberku, pořádané k 500. výročí narození A. Dürera, jeho dílo bylo vystaveno pod pseudonymem Ulrich Böhm.
Rok 1980 v mnoha aspektech otevírá či určuje grafikovu další uměleckou dráhu. Končí etapa leptů. V tomto roce vytvořil velké litografie Interiér I.-IV. Určující událostí roku 1980 byla výstava, respektive soukromé sympozium Terezín 80, které se konalo v létě tohoto roku. Počátkem 80.let dostal příležitost ilustrovat první knihu. V roce 1990 poprvé navštívil USA při příležitosti Lithographic Workshop v Los Angeles. Od té doby   Státy navštívil vícekrát. V létě 1991 vedl seminář o kresbě v Atlantic Center for the Arts, New Smyrne Beach.
V roce 1995  hostoval na University of Houston-Clear Lake v Texasu.

V letech 1992 až 1993 pracoval na návrzích nových českých bankovek.
Během roku 1994  vytvořil cyklus litografií Ecce homo, celkem sedm listů. V témže roce vznikly kresby pro knihu Člověk (vydala MF, Praha 1994). V roce 1997 vychází velká monografie, jejíž autorkou je Eva Petrová.Příchod nového tisíciletí nepřerušil autorův zájem o témata lidského těla. Pracuje na projektu jehož hlavním motivem je ztvárnění biblické postavy Joba.

Z mnoha výstav, které Oldřich Kulhánek v posledních letech uspořádal lze vzpomenout výstavní šňůru uspořádanou v Jižní Africe (ta byla tamní vůbec první prezentací českého výtvarného umění), nebo výstavu v New Yorkské Arnot Art Gallery, která představila výběr toho nejlepšího se světového moderního realismu.

Zemřel 28. ledna 2013 v Praze.

Oldrich Kulhanek was born on 26 February 1940 in Prague. He started studying art at the Secondary Art School in Prague. 

From 1958 he studied at the College of Applied Arts in Prague in the studio of Prof. Karel Svolinsky. In 1964, Kulhanek completed his studies with a dissertation and illustrations in a book of verses called "Dream" by Vladimir Holan.
In 1971 Kulhanek was arrested by the StB (the Czech version of KGB) and accused of sedition and defamation of the political representatives in communist countries in his graphic sheets. It was namely the "abuse" of Stalin's face in his graphic art.

The 70`s were thus marked by a total ban from exhibiting, cooperation with publishing houses and any public art. Nevertheless, Kulhanek continued to work and did not wish to play the part of a persona non grata. 

His art, unlike its author, found its way into the free world illegally. For instance, Kulhanek's graphic art was displayed in the "Hommage a Albrecht Dürer" exhibition in Nuremberg in 1971. The exhibition was organised to celebrate the anniversary of the 500th birthday of A. Dürer and Kulhanek exhibited under the pseudonym of Ulrich Böhm.. 
At the beginning of the 80`s, he was offered an opportunity to produce his first book illustrations.In 1990 Kulhanek visited the USA for the first time to participate in a Lithographic Workshop in Los Angeles.

Since then he has been invited to the States many times. In the summer of 1991, Kulhanek gave a seminar on drawing in the Atlantic Center for the Arts, New Smyrne Beach and was a guest lecturer at the University of Houston-Clear Lake in Texas in 1995.Between 1992 and 1993 Kulhanek was involved in the new Czech banknotes project.During 1994 he created a cycle of lithographs called "Ecce homo".A large monography about him, written by Eva Petrova, was published in 1997.

The new millenium has not disrupted Kulhanek`s interest in human body. He has been working on a new project, whose main motive is to represent the biblical character of Job.

Oldrich Kulhanek has had many exbitions recently, e.g. exhibitions in the Republic of South Africa ( in fact it was the first introduction of Czech art there) or the exhibition in Arnot Art Museum in New York, where the best works of world modern realism were presented.

 

 

 Litografie / Lithograph

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Sebastian / Sebastian
litografie / lithograph
2009, 5305 x 37,5 cm
32.000,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Pád č. 1 / The Fall No. 1
litografie / lithograph
2003, 61 x 45 cm
23.000,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 


 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Pád č. 2 / The Fall No. 2
litografie / lithograph
2003, 61 x 45 cm
23.000,-Kč / CZK

 

     

 


 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Symetrie obezity / Symmetry of Obesity
litografie / lithograph
2004, 62 x 73 cm
24.500,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Karierní řád / Career System
litografie / lithograph
2008, 73 x 56,5 cm
23.000,-Kč / CZK
 


 

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

Lepty / Etching
 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Metamorfoza I / Metamorphose I
lept / etching
2011, 21 x 14,5 cm
7.500,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Metamorfoza II / Metamorphose II
lept / etching
2011, 21 x 14,5 cm
7.500,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Metamorfoza III / Metamorphose III
lept / etching
2011, 21 x 14,5 cm
7.500,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Metamorfoza IV / Metamorphose IV
lept / etching
2011, 21 x 14,5 cm
7.500,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
The Hymn of Zarathustra II
lept / etching
1984, 17 x 10,5 cm
4.900,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
The Hymn of Zarathustra IV
lept / etching
1984, 17 x 10,5 cm
4.900,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
The Hymn of Zarathustra V
lept / etching
1984, 17 x 10,5 cm
4.900,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
The Hymn of Zarathustra VI
lept / etching
1984, 17 x 10,5 cm
4.900,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Atlas
lept / etching
1992, 19,5 x 11 cm
3.800,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Claudio Monteverdi – Ardo Avampo
lept / etching
1971, 44 x 29 cm
23.000,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Hommage á Claudio Monteverdi
lept / etching
1971, 44 x 29 cm
23.000,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Hudba
lept / etching
1987, 24,5 x 16,5 cm
11.000,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Pocta J. Seifertovi
lept / etching
1980, 27,5 x 19 cm
12.500,-Kč / CZK 

     

 

 


 

 

 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Pohled
lept / etching
1982, 28,5 x 11,5 cm
12.500,-Kč / CZK

 

     

 

 

 

 

 

 

Cyklus Paraboly
Cycle Parables

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Parabola No. 3 / Parable No. 3
litografie / lithograph
1999, 76 x 54 cm
35.000,-Kč / CZK


 

     

 

 

 

 


 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Parabola No. 2 / Parable No. 2
litografie / lithograph
1999, 76 x 54 cm
35.000,-Kč / CZK


 

     

 

 

 

 

 

 


Litografie - Různé
Lithographs - Various
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Růst
litografie / lithograph
2005, 16 x 11 cm
2.100,-Kč / CZK
 

     

 

 


  

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Hommage á Jacopo Pontormo
litografie / lithograph
2004, 57 x 73 cm
19.000,-Kč / CZK
 

     

 

 

 

 

 

 


Lepty - Různé
Etchings - Various
 

 
 

 

 


 

 

Oldřich Kulhánek / Oldrich Kulhanek
Potvůrky / A Little Monsters
lept / etching
1978, 26 x 18 cm
6.900,-Kč / CZK

     

 

 


 

 

Soubor grafických listů / Set of graphic sheets
EROTICKÉ HRÁTKY / EROTIC GAMES

 

 


kulhanek_eros1_maly.jpg (8850 bytes)

 

Vstupte!

(Pokud je Vám alespoň 18 let)

 

prodej_kulhanek_eros_cz_ang.htm

 

 

 

 

Výstava / Exhibition

od 14. září do 30. října 2002
from 14 September to 30 October 2002


Objednejte si katalog

  

 

 
Fotografie z vernisáže
Photos from the vernissage

 

 

 

Naše galerie představila dílo Oldřicha Kulhánka na prestižní výstavě
Representing Representation VI v Arnot Art Museu v New Yorku
.
Grafické listy Job, Ecce homo VI a Ecce homo VII 
byly v New Yorku vystaveny od 11. dubna  do 31. srpna 2003.

Od 4.12 do 31.12. 2003 jsme prezentovali  díla Oldřicha Kulhánka na výstavě
"Rencontre Alger" v africkém Alžíru.

Our gallery was presented the work of Oldrich Kulhanek at a prestigious exhibition Representing Representation VI at Arnot Art Museum in New York.
Graphic sheets called Job, Ecce Homo VI, and Ecce Homo VII
were exhibited in Arnot Art Museum from 11th April till 31th August 2003.