Josef Nálepa
sochař / sculptor

 


 

Narodil se v roce 1936 v Ostravě.

Je absolventem pražské Akademie výtvarného umění, oboru monumentální sochařství, studoval u profesora Pokorného.


Věnuje se volné plastice, portrétu, medailérství, exteriérové i interiérové spolupráci s architekty.
Realizoval řadu plastik u nás, v SRN a v Rakousku.

Vůbec jako první sochař na světě portrétoval Salvadora Dalí.

Žije a pracuje v Praze.

Born in Ostrava in 1936.

Josef Nalepa studied monumental sculpture at the Academy of Fine Arts in Prague.

His works range from plastic art, portraits to medal art. He has also cooperated with architects on many exterior and interior commissions.

Josef Nalepa was the first sculptor in the world to create a portrait of Salvador Dalí  in 1974. He has completed many sculptures and statues both in his country and abroad, namely Germany and Austria.

He lives and works in Prague.

 

Josef Nálepa / Josef Nalepa
Salvador Dalí
bronz / bronze
limitovaná edice 10 ks / limited edition 10 pcs
v / h: 35 cm 
signováno, číslováno / signed, numbered
36.000,- Kč / CZK

 
 

zamluveno / reserved

 


Tato plastika byla vydána v limitované edici 10 ks a je zmenšeninou originálu, který Josef Nálepa vytvořil v životní velikosti.  

Sochař portrét realizoval v rodinném sídle Salvadora Dalí v roce 1974.  Plastika je jediným sochařským portrétem na světě, který Dalí dovolil udělat.

This sculpture was issued in a limited edition of 10 pieces. It is smaller than the life size original created by Josef Nalepa at the Salvador Dalí's family estate in 1974.
The sculpture is the only portrait in the world which was created with a permission of Salvador  Dalí himself.... a zde si můžete portrét prohlédnout ze všech stran
... all sided view of the portrait available below

 

 

... Dalí obešel bednu a podíval se. Díval se, zatímco já tu stál pořád jako sloup se zdviženýma rukama, tak jak se odtrhly od posledního doteku s hlínou. A pak se ke mně otočil, uchopil oběma svýma rukama ty moje strnulé a upatlané od hlíny, pozdvihl je ke rtům a obřadně políbil. "Maestro, c´est moi." Jsem to já. 
Řekl to. Poznal se! 
Stál jsem pořád jako v tranzu, ale věděl jsem, že je to tak. Cítil jsem, že je to dobré, ještě než mi to řekl. 
Byl to zázrak. Těch posledních pár doteků, které ten zápas vyhrály, netrvalo déle než pár vteřin. A všemi těmi tahy mi musel vést ruce můj anděl strážný. ...

(ze vzpomínek Josefa Nálepy 
na setkání se Salvadorem Dalí)

 

... Dali went round the box and looked. He kept looking while I stood there like a rod with my hands motionless over the sculptured face. He then turned towards me and took my encrusted, rigid hands and raised them to his mouth 
to kiss them. "Maestro, c´est moi." (Master, it is I). Heâ??s said it! 
Heâ??s recognised himself. I was still transfixed, but I knew he was right. 
I had felt it was good work even before he said it. 
A miracle had occurred. 
The few finishing touches that won the battle had not taken more than a few seconds. They surely must have been guided by my guardian angel ...

(from the Memories of Josef Nalepa)

 

Josef Nálepa portrétuje Salvadora Dalí (24. září 1974)
Josef Nalepa portrays Salvador Dalí (24th September 1974)