Hana Purkrábková


 

HANA PURKRÁBKOVÁ

Malá společnost
A Small Society

 

Zvířátka / Animals

 

 

 

 

Hana Purkrabková
Zvířátkovitý / Like an Animal
pálená hlína / baked clay
v/h: 28 cm, 2005
 

 

 

 

 


 

Hana Purkrabková
Větší zvířátko / Larger Little Animal
pálená hlína / baked clay
v/h: 20 cm, 2005
 

 

  

Hana Purkrabková
Zvířátko / Little Animal
pálená hlína / baked clay
v/h: 18 cm, 2005
 

 

 

 


 

 

Hana Purkrabková
Založené tlapky /
Folded little Paws
pálená hlína / baked clay
v/h: 20 cm, 2005
 

 

 

  

Hana Purkrabková
Kočkovitý / Feline
pálená hlína / baked clay
v/h: 20 cm, 2005
 

  

 

 


zpět na první stranu
back to first page


 


home