Šárka Radová
Životopis
 

V atelieru keramiky na VŠUP, kde jsem studovala v letech 1967-1974 byla
relativní svoboda. Už tehdy jsem se vydala cestou figurativní, i když se
jednalo o drobnější plastiky, často malované, s humornou nadsázkou, nebo
surrealistické, nedá se mluvit o klasickém sochařství. Měla jsem vždycky
množství nápadů, které jsem se snažila zrealizovat, vytvářela jsem tedy malé
věci, vlastně náčrtky, kresbičky z porcelánu, nebo kameniny.
Velké porcelánové plastiky jsem začala dělat až v 90tých letech v
porcelánce v Lounech. Světlo, prostor, materiálu dost, z jedné strany šumí
obráběcí stroj, z druhé ještěrky, zezadu hučí pece, pro mne je toto
prostředí asi inspirativní, zapomenu na všechno, mobil naštěstí nemám,
hodiny letí a najednou je tma a já se pak plížím halou jako tovární fantom,
tunelová pec spolehlivě sálá, ve vrátnici bdí služba. Vždycky prožívám
krásné pracovní dobrodružství. Jsem workoholik? (Asi ne, protože když jsem
na chalupě, kde mám taky atelier, jsem nohama i rukama zarostlá v záhoně a
nedokáži se přesadit k práci). Před třemi lety jsem zkusila k porcelánu
přidat další materiál - papír - a toto téma zdaleka nemám vyčerpané...

                                 Šárka Radová, z rozhovoru pro časopis Xantipa, 2000


Šárka Radová opustila tradiční keramické postupy a vydala se na riskantnější
cestu směřující spíše do světa sochařského pojetí prostoru a hmoty. Její
figurální náměty mají široký obsahový rozsah, kde se buď střetává realita se
snem, nebo se naopak obojí propojuje do nečekaných dějových symbolů.
Odevzdání se tělu a jeho proměně směřující někam mimo tento rozporuplný
svět, se stalo dominantní námětovou polohou, která ji tím činí
charakteristickou a výjimečně osobitou.

      František Hodonský, příspěvek do katalogu k výstavě v Mladé frontě 1999


Šárka Radová rozvíjí tvárné platnosti biskvitu s velkou invencí. Dovede
vytvořit tvar, který absolutní precizností působí zdánlivě odtažitě, a
přitom jím projevuje osobní pocity s otevřenou odvahou. Neomezuje se v šíři
podnětů s modelérským citem spojuje vážnost s hravostí, je figuralistka,
respektuje formu a zároveň v ní nachází možnosti výrazu překvapivě nové.

                                   Eva Petrová,fragment textu v katalogu výstavy
                                   ve Václavských sklepích v Českém Krumlově 2002Sochy Šárky Radové jsou typické subtilním napětím, sním se autorka zamýšlí
nad existenciálními tématy, a v souvislostech- někdy překvapivých- klade
otázky a hledá odpovědi. Obdivuhodná je její soustředěnost a pracovitost,
která je základem závažného poselství, které nám její sochy přinášejí. Její
práce nabývají na monumentalitě tak, jak roste její umělecká suverenita.

                                 Jana Orlíková, 4 generace Radů 2006
1949 3. května se narodila v Praze.
1967 maturovala na gymnáziu na Náměstí Míru
1967 - 1973 studovala na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové u prof. O. Eckerta
1974 - první výstava v Galerii Mladých v Mánesu
1975 - účastnila se mezinárodního keramického sympozia v aBassano del Grappa
v Itálii
1976 - Vystavovala v Galerii Fronta s J. Valterovou
1978 - účastnila se mezinárodního sympozia v Siklósi v Maďarsku
1980 - vystavovala se skupinou výtvarníků v Galerii Am Graben ve Vídni a v
centru Bauhaus v Dessau s J.a P. Radovými, účastnila se mezinárodního
symposia v Bechyni
1981 - vystavovala v Galerii výtvarného umění v Chebu s J. a P. Radovými.
1982 - vystavovala v Galerii Fronta s J. a P. Radovými.
1988 - účastnila se mezinárodního sympozia v Karlových Varech.
1992 - stala se členkou Umělecké besedy a od té doby se zúčastnila všech společných a
členských výstav v Mánesu. Vystavovala v holandském Naardenu v Muzeu J.A.
Komenského. Vystavovala se skupinou výtvarníků v hale budovy Parlamentu v
Paříži
1994 - účastnila se mezinárodního symposia v Elektroporcelánu v Lounech.
Vystavovala v rámci AIC v Domě U kamenného zvonu v Praze
1995 - účastnila se výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.
1996 - měla samostatnou výstavu v Zámeckých sklepích v Českém Krumlově
1997- vystavovala na radnici ve Wolfsburgu v Německu
1999 - měla samostatnou výstavu v galerii Fronta, která putovala do galerie
Art Crudim a do Alšovy Jihočeské galerie v Bechyni
2000 - účastnila se kamenosochařského symposia v opuce, pořádané Rabasovou
galerií v Rakovníku. Začala používat papír jako sochařský materiál
2001 - měla samostatnou výstavu v Chodovské tvrzi. Účastnila české výstavy v
Severním Devonu v Angflii v Broomhill art gallery
2003 - zúčastnila se jubilejní výstavy Umělecké besedy v Městské knihovně v
Praze..
2004 - účast na skupinové výstavě Socha pálená v ateliéru na Žižkově.
Výstava v Galerii XXL v Lounech
2005- výstava v Atriu na Žižkově v Praze, účast na výstavě Gedok v
Karlsruhe, Mezinárodní keramika u Piaristů ve Vídni
2006- výstava v City centru v Praze, účast na Mezinárodní výstavě keramické
plastiky v Bildhovenu v Holandsku
2007 - Mezinárodní výstava keramiky v Chodovské tvrzi v Praze, Účast na
Kunstforu ve Vídni, Účast na členských výstavách Umělecké besedy

 

zpět / back