Marina Richter
Král Lear / King Lear
W. Shakespeare

cyklus grafických listů
cycle of graphic sheets


 


Marina Richter
Král Lear - Křik
King Lear - Scream

měkký kryt, lept / vernis mou, etching
199
0-1997, 35 x 22 cm
Cena Čtyřitisícdevětset

     

 

 

 

 

Marina Richter
Král Lear - Korunovace šaška
King Lear - Coronation of the Jester

měkký kryt, lept / vernis mou, etching
199
0-1997, 35 x 18 cm
Cena Čtyřitisícdevětset

     


 

 

 

Marina Richter
Král Lear - Slavnost
King Lear - Celebration

měkký kryt, lept / vernis mou, etching
199
9, 35 x 19 cm
Cena Čtyřitisícdevětset

     

 

 

 


 

 

 

Marina Richter
Král Lear - Uvedení do smrti
King Lear - Death Initiation

měkký kryt, lept / vernis mou, etching
199
9, 35 x 21 cm
Cena Čtyřitisícdevětset

     

 

 

 

zpět na stránku Mariny Richter
back to the Marina Richter page