PAVEL ŠMÍD
RePORTRÉT
Jiří Anderle

 

Ve stejnojmenné galerii se pohybuje elegantně a tiše. Staví se ke stěnám plných obrazů do fotogenické pózy. Je stručný a věcný. Procházíme spojnicemi výstavních prostor a já si všímám obdivu a úcty v očích přítomných. 
Čas k focení: necelých 10 minut

 

 

 

 

 

 zpět / back