PAVEL ŠMÍD

Na cestě
On the Road

 

O autorovi / About author

 

  

 

“Jedním z autorů literárního sborníku 7edm (Theo Publishing, 2005) je Pavel Šmíd. Jeho krátká biografie, otištěná v knize, jasně odhaluje jeho kořeny, ležící v undergroundové kultuře totalitního, komunistického Československa.
V roce 1976 byl Pavel vyloučen za studií na univerzitě v Hradci Králové a mohl svá studia dokončit až po pádu režimu, v roce 1990.
V mezidobí začal se svou vydavatelskou činností, samozřejmě ilegální. Ta pro něj vytvořila takříkajíc přirozenou cestu, jak mohl být jako zakázaný autor poslouchán a čten.
Dnes je vydavatelem propagační revue České republiky Vítejte v Srdci Evropy, vydávané z popudu demokratické vlády České republiky. Správný muž na správném místě, přihlédneme-li k jeho věrohodnosti v podmínkách předchozího režimu.
Ale jakoby mu jedna role nestačila, vedle Pavla vydavatele a spisovatele existuje a prospívá ještě jeden Pavel. Pavel fotograf.

Dva proudy inspirace Pavla Šmída se v jeho mysli a ve výsledcích jeho práce spojují v jednolitý celek. První směr, kterým se ubírá jeho černobílá fotografie, vykazuje silnou kompozici a následuje nejlepší tradici mistrů skupiny Magnum, jako byl Henri Cartier Bresson a jako je Dennis Stock. Pavel jde v jejich stopách.
V druhém plánu pohlíží Pavel na svět okem spisovatele, citlivého pozorovatele života. Jeho práce dostává rozměr jemného humoru až surrealismu, mísí se do ní špetka trapnosti a směšnosti.
Kombinace obou přístupů skvěle funguje a uvádí nás do vnitřního světa autora, kterému skutečně leží na srdci postavení člověka ve světě. A takovým musí opravdový umělec být; umění pro umění je z mého pohledu nesmyslné.

Když jsem poprvé viděl Šmídovu výstavu v galerii v Upstate New York, udělala na mě silný dojem. Některé z fotografií byly velmi dramatické - lidské siluety na nich vystupovaly na pozadí chladné, člověkem přetvořené krajiny. Poměry postav k okolí i k sobě navzájem byly předmětem pečlivé kompozice, pečlivého uspořádání, byly téměř abstraktní a prostě krásné.
Mou oblíbenou fotografií je ta, která dokonale kombinuje zmíněné aspekty Pavlovy práce. Byla pořízena někde v Latinské Americe, snad v Bolívii, snad v Chile. Malá vesnice na ni visí přes okraj kopce, hlavní ulice se vine dolů, vidíme panoráma domů, střech a zdí... přesně ve středu hlavní ulice leží malý pes, který dozírá na celé okolí.
Bez psa by tato fotografie tvořila perfektní panoráma městečka, zasazeného v horském terénu, byla by abstraktním obrazem kontrastních povrchů a stlačené perspektivy. Ale Pavel, procházeje kolem, zaznamenal psa, opravdového krále ulice, dohlížejícího na “své území”. Ve zlomku vteřiny postihnul nádhernou chvíli, celý román o životě jako takovém, situaci nám všem důvěrně známou. Zachytil tak skrz čočku fotoaparátu nejen alegorii společných rysů lidského a zvířecího chování ... ale i čistou poezii...”

                                        Jan Sawka

At the literary collection 7edm (7even, Theo Publishing 2005), one of the authors is Pavel Šmíd. His short biography published there clearly points out his underground beginnings at the totalitarian, communist Czechoslovakia.
In 1976, Pavel was relegated from the University of Hradec Králové and was able to finish his studies only after regime’s collapse, in 1990.
Meantime, he started to publish, of course illegally, a natural, so to speak way for the banned writer to be heard and read.
Now, Pavel runs the publicity magazine “Welcome to the Heart of Europe” on behalf of the democratic government of Czech Republic. The best man for his job, with such credentials under the old regime.
But, if it is not enough for one individual, another Pavel Šmíd exists and flourishes. It is Pavel the photographer.
His art of photography shows two strong currents semalessly mixing in his mind and at the outcome of his work.


The first current in his black and white photography shows the strong composition in the best way of Magnum masters like Henri Cartier Bresson and Dennis Stock whose steps Pavel follows.
The second current shows Pavel as the writer, sensitive observer of the human conditions. It adds another dimension to his works, the delicate sense of humour, surrealism and a bit of ridicule.
Such combination works wonderfully and invites us to Pavel’s inner world of a man who deeply cares about human condition.
Every true artist must posses such a trait - the art for art’s sake makes a little sense to me.
When I saw, for the first time, Pavel Šmíd’s show at the Upstate New York gallery in the summer of 2005 I was mightly impressed.
Some of his prints were very dramatic, combining human beings against the backdrop of cold man-made landscape, their interaction between themselves, the other were plainly beautiful, almost abstract, carefully designed and composed.
My very favourite was the photograph containing both Pavel’s currents perfectly.
It was taken somewhere in South America, at Bolivia or Chile. An old, small village hanging to a steep hill, the main street winding down, the panormama of houses, roofs, walls...
...on the very middle of the main street a small dog sits surveying his domain, the whole village.


This photograph, without the dog, would be a perfect panorama of the mountanious city-scape, almost abstract image of contrasting surfaces and compressed perspective.
But Pavel, passing through, saw the dog - a true king of his place sitting on his observation point, and in a split of a second he registered this wonderful moment - a whole novella about the life. The allegory of similar behaviour ... the pure poetry in the lenses of camera…
                                       
Jan Sawka


 

Silverprint Luděk Vojtěchovský
 ŽIVOTOPIS, VÝSTAVY A PUBLIKACE

PAVEL ŠMÍD

25. 01. 1952 narozen v Pardubicích. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. V současnosti je vydavatelem oficiální revue České republiky Welcome to the Heart of Europe .

Samostatné výstavy

2001 Fotografie, Galerie FONS, Pardubice
2002 Chilský psi, Česká galerie, Pardubice
2003 On the road, Wallington, Hertfordshire, Anglie
2004 RePortrét, Galerie Art, Chrudim
Chilský psi, Cuba Libre, Hradec Králové
Chilský psi, divadlo Le Hublot, Paríž, Francie
2005 Okna z dolu Michal, Základní umělecká škola v
Polabinách, Pardubice
15 minutes of Glory, Kyncl’s Garden Gallery,
Düsseldorf, Německo
Couples, Fat Lady Cafe, White Lake, Woodstock,
N.Y., USA
2007 On the Road, Galerie ART Chrudim

Společné výstavy

1997 Ukrajina, Hrádek u Nechanic
1999 Leica Magic Moments, Praha
Bylo nás dva, Kolín
Koně pro Býchory, Kolín
2000 New York, Kolín
2002 Mikulovské fotobraní, Mikulov
Le Voyage, divadlo Le Bathyscaphe, Pommerit-le-
Vicomte, Francie
Ostrovy neklidu, Základní umělecká škola,
Polabiny, Pardubice
Czech Documentary Photography, Leica Gallery
New York, USA
2003 Černobílý New York, galerie FONS, Pardubice
Ostrava - periférie či co?, galerie Fiducia a Důl
Michal, Ostrava
2004 Ostrava - periférie či co?, galerie Stodola a Důl Michal, Ostrava
Mitten am Rand, Anatomiisches Institut der
Univerzität Köln, Internazionale Photoszene Köln,
Německo
2005 Bretagne, divadlo Le Bathyscaphe, Pommerit-le-
Vicomte, Francie
2006 Couples, Künstlerhaus Schirnding, Německo
Czeska piwnica, galerie Gardzienice, Lublin, Polsko


Publikace

Společně s prózou cyklus fotografií v literárním a výtvarném sborníku DER MONGOLE WARTET, Zenon Verlag, 2001, Düsseldorf, Německo
RePortrét, Galerie Art, 2004 Chrudim
Okna z dolu Michal, literární revue HOST, 2005
Vzpomínka na Petra Kabeše, literární revue HOST, 2005
Společně s prózou literární sborník 7edm, vydavatelství Theo, 2005
Ostrava – periferie nebo co? fotografický sborník, vydalo občanské sdružení Za starou Ostravu, 2005
Marriage of Elspeth Roberts and Charles Gutteridge, dokument o svatbě, vydalo Theo, 2005
3. internationales symposium EUREGIO EGRENSIS INTERART, katalog, Künstlerhaus Schirnding, Německo, 2006

 


zpět na první stranu
back to first page


 


home