Světová avantgarda VIII
World avantgarde VIII

II


Raoul Dufy
Max Ernst
Maurice Est
ève
Keith Harring
Marc Chagall 

 

 

 
Raoul Dufy
(1877-1953)

 

Narodil se v Le Havru jako druhý syn ve skromné a hudbymilovné rodině. V patnácti pracuje u dovozců brazilské kávy a po večerech chodí na kurzy do Městské školy výtvarných umění. Ovlivněn Van Goghem a impresionisty, později ztrácí víru v impresionismus při prvním setkáni s Mattisovým obrazem "Přepych, pokoj a rozkoš". V naději, že si vydělá na živobytí ilustruje Apollinairův "Zvířetník". Existenční problémy zažehná až setkáni s Paulem Poiretem, který ho zaměstná jako malíře látek. Byl znám svojí rychlou kresbou a jasnými barvami. "Kupují ode mě náměty", říkal často s úsměvem. A také je rád kreslil. Ulice, portréty Mozarta, dostihy, společenské návštěvy, interiéry ateliérů, palmy, housle, ptáky, cokoliv, co dovolovalo předvést jeho mistrovskou kresbu. Dufy nejlépe dělal to, co se dalo udělat rychle, napoprvé.


 

 

 


Raoul Dufy
Kytice pro mou milou přítelkyni Marcellu
litografie / lithograph
rámováno / framed
21 x 15 cm, 1965
8.000,- Kč / CZK

  

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

Raoul Dufy
Oranžové zátiší
litografie / lithograph
17 x 22,5 cm, 1948/1965
rámováno / framed
19.000,- Kč / CZK

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

Max Ernst
(1891 - 1976)

 

Těžko se popisuje co je dadismus, jehož byl Max Ernst jedním z iniciátorů a propagátorů. Nejlepší snad bude dobový popis výstavy jeho koláží: "Scéna byla ve sklepě a všechna světla uvnitř zhasnuta; z jakéhosi poklopu vycházelo naříkání; jiný šprýmař, ukryt za skříní, urážel přítomné osobnosti; dadaisté bez kravat s bílými rukavičkami přicházeli a opět odcházeli; Breton rozkousával zápalky; Ribemont-Dessaignes každou chvíli vykřikoval: Prší na lebku!; Aragon mňoukal, Soupault si hrál na schovávanou s Tzarou, zatímco Péret a Charchoune si neustále podávali ruce; u vchodu počítal Rigaut nahlas automobily a perly návštěvnic...

Jiný pamětník výstavy Maxe Ernsta, tentokrát s Hanse Arpem vypráví:
Když se chtěli r. 1920 účastnit výstavy kolínských umělců v Uměleckoprůmyslovém museu, byli z ní vykázáni. Pronajali si tedy v pivnici světlík, přístupný pouze přes pánský záchodek a tam instalovali výstavu "Dada-Vorfrühling". Kdo přes záchodek vstoupil, míjel dívenku v šatičkách z prvního přijímání, recitující obscénní verše; na stěnách visely koláže a kolem zahrádky byly rozmístěny rozmanité předměty, např. akvárium plné vody barvy krve, na jejíž hladině plavaly ženské vlasy a na dně ležel budík; diváci byli šokováni a aby mohli dát své zlosti průchod, byl tam umístěn dřevěný předmět a k němu byla řetězem připevněna sekyrka; když diváci předmět zničili, byl nahrazen dalším.

Jeho záběr byl úctyhodný: sochař, teoretik umění, filosof, psychiatr a malíř samouk. Poprvé vystavoval v roce 1913 v Berlíně, od roku 1922 žil v Paříži, v roce 1941 emigroval do USA a do Francie se vrátil v roce 1950.

 

 

 

 

Max Ernst
Mořští tvorové
litografie / lithograph
29,5 x 24 cm, 1974
rámováno / framed
18.000,- Kč / CZK

 


 

  

 

 

 

 


 

 

Max Ernst
XX. Století podle mne
litografie / lithograph
30,5 x 23 cm, 1971
rámováno / framed
16.000,- Kč / CZK

 


 

  

 

 

 


 

 

 

Max Ernst
Ptáci
litografie / lithograph
56,5 x 31 cm, 1976
24.000,- Kč / CZK

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

Maurice Estève
(1891 - 1976)

 

 

Maurice Estève se narodil v roce 1904 ve francouzském městě Culan. Po přestěhování do Paříže se začal vzdělávat v uměleckém oboru. Během svých návštěv Louveru se velmi zajímal o práce mlířů Fouqueta a Ucella. V roce 1924 navštěvoval ateliér Académie Colarossi, po zbytek života byl již jenom samoukem. Ve třicátých letech byl ovlivněn Beaquem a Légerem, později pracoval jako asistent Roberta Delauneye.

Po roce 1940 se jeho stylizované postavy, zátiší a krajinné kompozice s výraznými barvami postupně staly zcela abstraktními. Stal se předním představitelem lyrické abstrakce. Maurice Estève se mimo malby a grafiky zabýval koláží, designem a nástěnnými malbami.
Z
emřel 29. června 2001 ve věku 97 ve svém rodném městě Culan.

 

 

 

 

Maurice Estève
Atelier Mourlot
litografie / lithograph
71 x 54 cm, 1967
6.000,- Kč / CZK

 

  

 

 

 


 

 

 Maurice Est
ève
Kompozice
litografie / lithograph
25 x 18 cm, 1964
rámováno / framed
7.000,- Kč / CZK

 

 


 

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

 

Keith Harring
(1858 - 1990)

 

 

Keith Haring se narodil v pensylvánském Readingu. V sedmdesátých letech studoval grafický design na The Ivy School of Professional Art. Později se přestěhoval do New Yorku, kde byl silně inspirován pouličním graffioti. Pozornost veřejnosti poprvé upoutal, když začal kreslit křídou na stěny v newyorském metru.
Od roku 1981 začal kreslit křídou na černý papír a natírat různé plastové, kovové nebo nalezené předměty.
V roce 1985 začal malovat na plátno. V té době vystavilo jeho práce Muzeum moderního umění v Bordeaux a také pařížské Bienále.
V roce 1986 pomaloval zdi v Amsterdamu a Paříži a také berlínskou zeď v místě hraničního přechodu Checkpoint Charlie.
Jako homosexuál se Haring nakazil virem HIV a 16. února 1990 v New Yorku zemřel. Jeho obrazy se staly univerzálním vizuálním jazykem 20. století.

 


 

 

 

Keith Harring
Planeta Země 10/20
litografie / lithograph
20,5 x 24 cm, 1990
rámováno / framed
9.000,- Kč / CZK

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Chagall
(1887 - 1985)

 

Narodil se v židovské rodině ve Vitebsku, jeho dětství, život na ruském venkově a židovské náboženství mu celý život zůstaly jako nejsilnější zdroj inspirace. Díky talentu a mecenášovi se dostává na uměleckou školu, posléze ve 24 letech odjíždí do Paříže. V době jeho krátkého návratu do Ruska přichází komunistická revoluce a Chagall je nucen zůstat. Zapojuje se do veřejného dění a paradoxně je dokonce pověřen pouliční výzdobou k oslavám 1. výročí VŘSR. Při druhé cestě do Paříže se již začleňuje do pařížské umělecké komunity. Jeho "nemódní" styl plný zvláštní poezie mu zpočátku přinášel posměch, později začal být respektován jako velký umělec, ale vždy trochu jiný a osamělý. Duchovní tvorba Chagalla, s rozpaky přijímaná jak židovskou tak katolickou obcí, dokázala umělci zachovat vnitřní uměleckou svobodu, jejíž síla působí a je obdivována dodnes.

 

 

 

Marc Chagall
Potulní muzikanti
litografie / lithograph
32 x 24 cm, 1963, opus 396
rámováno / framed
11.000,- Kč / CZK

 


 

  

 

 

 

 

 

 

Marc Chagall
Koncert
litografie / lithograph
39 x 57 cm, 1957, opus 176
rámováno / framed
45.000,- Kč / CZK


  

 

  

 

 

 

 

 

 


 

Marc Chagall
Návštěva oknem
lept s akvatintou / etching, aquatint
21 x 16 cm, 1926, opus K69
rámováno / framed
31.000,- Kč / CZK

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Marc Chagall
Modlící se Job
litografie / lithograph
35,5 x 26,5 cm, 1960, opus 253
rámováno / framed
33.000,- Kč / CZK

  

  

 

 

 


 

 

home