Galerie Art nabízí symbolisty


V Chrudimi jsou k vidění grafiky Váchala, Bílka, Švabinského či Zrzavého

Chrudim - Přibližně 70 grafik českých symbolistů vystavuje Galerie Art v Chrudimi. Expozice ukazuje díla devíti předních umělců počátku 20. století, například grafiky Františka Bílka, Františka Koblihy, Jana Konůpka, Vojtěcha Preissiga, Maxe Švabinského, Josefa Váchala, Jana Preislera, Jaroslava Panušky a Jana Zrzavého.

„Pokud si člověk přijde výstavu prohlédnout, po zhlédnutí v podstatě pochopí, o co symbolistům šlo,“ řekla galeristka Světlana Jelínková.
Symbolismus je umělecké hnutí, které vzniklo ve Francii roku 1886, největší rozmach byl na přelomu 19. a 20. století. Toto hnutí částečně navazuje na romantismus. Jejich cílem bylo zobrazovat věci, které nelze racionálně popsat (nálady, emoce, myšlenky, city). K tomu jim měl pomáhat symbol, který se měl stát prostředníkem mezi skutečným světem a „světem duše“ a měl v náznaku odkrývat tajemství ukryté v nitru věcí.
Symbolisté se snažili vytvořit umění, a to soustředěným vnímáním celé umělcovy bytosti, všemi pěti smysly, které měly splynout.
Chrudimská výstava je průřezem raného až pozdního symbolismu a potrvá do 29. srpna.
„Ukazujeme například krásný cyklus Život Ježíše od Bílka. Unikátní je studie dívky Jana Preislera ze soukromé pozůstalosti. Za zmínku také jistě stojí Švabinského Apokalyptický jezdec,“ řekla galeristka.
V chrudimské galerii uvidí návštěvníci díla klasických českých výtvarníků. Zastoupeni jsou František Bílek, František Kobliha, Josef Váchal, Max Švabinský či Jan Zrzavý. Právě jejich jména nechybějí v žádné encyklopedii pod heslem český symbolismus. Pro jejich osudy je obecně platné to, že zpočátku je znalci výtvarného umění odmítali. Příkladem může být například František Bílek. Tem získal stipendium mecenáše Vojtěcha Lanny a v lednu 1891 odjel do Paříže, kde studoval na soukromé Akademii Colarossi u profesora. Injalberta.
V té době vznikala Bílkova první díla inspirovaná jeho náboženským cítěním: Golgota - hora lebek a Orba je naší viny trest. Nebyla však příznivě přijímána a stipendijní komise v Praze v čele s Myslbekem i Vojtěch Lanna díla odsoudili a Bílkovi bylo stipendium odejmuto. Myslbek se vyjádřil nevybíravě o promarněném stipendiu a o Bílkovi řekl, že není hoden ani srovnání s jeho posledním žákem a mecenáš Lanna odmítl přijmout od Bílka darovanou Orbu.
V roce 1891 byl Bílek na Jubilejní výstavě v Praze zastoupen dvěma podobiznami, ale až v roce 1898, po době nepochopení a odmítání se setkal s prvním oficiálním uznáním od Jiřího Karáska ze Lvovic za své dílo Podobenství velkého západu Čechů . A až v roce 1908 ho při svém pobytu v Praze ocenil francouzský sochař Antoine Bourdel -označil dílo Bílkovo jako původní, bez potřeby napodobovat německé nebo francouzské sochařství jako někteří jiní umělci.
Chrudimská galerie většinou díla získává od soukromých sběratelů a kunsthistoriků, kteří se celý život věnovali umění a část svých sbírek dávají znovu „do oběhu“. Grafiky jsou na rozdíl od olejomaleb poměrně dostupné, stojí v řádech stokorun až tisícikorun. „Grafika se dá pořídit velmi levně, a zároveň je to kvalitní a originální dílo. Pokud chce člověk Švabinského nebo Zrzavého, olej je velice těžko dosažitelný, ale grafika se za rozumnou cenu sehnat dá,“ řekla Jelínková.

Foto popis | Dílo Františka Koblihy s názvem Milenci
Foto autor | REPRO GALERIE ART


O autorovi | JIŘÍ TŮMA, s využitím agentury ČTK
14.07.2009 - JIŘÍ TŮMA - Kultura - kraj Pardubický - str. 05

Regionální mutace | Mladá fronta DNES - pardubický kraj