Jiří Anderle
"Na závěr milénia"
"At the Close of the Millenium"

 

Výstava v Kongresovém centru Praha

(říjen - prosinec 2000)

Výstavu připravil Jiří Anderle na přání  přípravného výboru pražského setkání Mezinárodního měnového fondu.

Vystavená díla jsou průřezem z autorových cyklů Zápisníky, Appasionata humana, města, Pradávno,
Na závěr století a Na závěr milénia.

The exhibition in the Congress Centre Prague
(October - December 2000)

The exhibition was ordered by Jiri Anderle options of the preparatory committee for the Prague meeting
of the International Monetary Fund.
The exhibited works are cross-section of the author´s cycles Notebooks, Appasionata humana, Towns, Ancient,
At the Close of theCentury and At the Close of the Millenium.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět / back