VÁCLAV ZEMAN
Tváře 4 / Faces 4
Portréty osobností kultury
The Portraits personality of Culture

 

 

 

 

 

 

 

Václav Zeman
Bohuslav Martinů
olej / oil, 64 x 43 cm, 2005
rámováno / framed
14.000.-Kč / CZK

        

 

Bohuslav Martinů (1890-1959), jeden z nejplodnějších a nejvšestrannějších skladatelů 20. století a zároveň také jeden z nejvíce svobodomyslných tvůrčích talentů se narodil jako syn ševce a pověžného, v bytě o jedné místnosti na věži poličského kostela. Z pražské konzervatoře (kterou označoval za kaprálskou) byl vyloučen za nenapravitelnou nedbalost. Touha opustit český "smetanovský kult" ho přivedla do Paříže. V té době byla na scéně hudba Pařížské šestky, jazz a především Stravinskij, který Martinů ukázal, jak mohou být do hudby přesvědčivě zpracovány folklórní motivy.
(Half-time, Symfonická fantasie, Řecké pašije, Otevírání studánek, ...)

 

 

 


 

 

 

 

Václav Zeman
Arthur Miller
olej / oil, 64 x 43 cm, 2005
rámováno / framed
14.000.-Kč / CZK

        

 

Arthur Miller (1915-2005), americký dramatik. Autor memoárů a společensko-kritických her, které psal zpočátku v klasické formě, později v expresívní formě spojující realismus a symbolismus. Byl ovlivněn Ibsenem. Pranýřoval fašismus a antisemitismus ve Spojených státech, jedna z jeho her se odehrává v Československu za komunistického režimu. Jeho manželkou byla legendární filmová herečka Marilyn Monroeová.
(Smrt obchodního cestujícího, Incident ve Vichy, Ztracenci /Mustangové...)

 


 

 

 

 

 

 

Václav Zeman
Henry Miller
olej / oil, 25 x 24 cm, 2005
rámováno / framed
4.900.-Kč / CZK

        

 

Henry Miller (1891-1980), americký avantgardní prozaik s odvážnou filosofií a nezakrývanou sexualitou, představitel surrealismu. Narodil se v New Yorku. Jeho životní styl i experimentální autobiograficky laděné erotické prózy, ve kterých se snažil postihnout mezní smyslové prožitky, odmítaly americký způsob života. Ovlivnil tvorbu své přítelkyně a obdivovatelky Anais Ninové i představitelů beat generation. Poměrně dlouho žil ve Francii.
(Černé jaro, Obratník Raka, Růžové ukřižování, ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Zeman
Dagmar Pecková
olej / oil, 25 x 24 cm, 2005
rámováno / framed
4.900.-Kč / CZK

zamluveno / reserved

 

Dagmar Pecková (1961), operní pěvkyně, rodačka z Medlešic u Chrudimě. Vystudovala operní zpěv na konzervatoři (na konzervatoř se dostala až na 2. pokus). Dnes je sóĺistkou předních evropských operních a koncertních scén a je zadána na několik lety dopředu. Především bývá obsazována do oper W.A.Mozarta, G.Mahlera a L. Janáčka. Vystupuje na významných mezinárodních festivalech – Salcburk, Brenz, Pražské jaro.
(Arie W.A. Mozarta, Písně Gustava Mahlera, Best Arias, ...)

 

 

 

 

  

Václav Zeman
Marcel Proust
olej / oil, 35 x 25 cm, 2005
rámováno / framed
5.600.-Kč / CZK

        

 

Marcel Proust (1871-1922), francouzský prozaik a esejista. Do pětatřiceti let si užíval jako snob, pouze chvíli pracoval jako právník. Proust se začal plně věnovat psaní a sebepozorování. Ve dne spal a v noci tvořil. Ve svém patnáctisvazkovém románovém cyklu se pokusil prostřednictvím složitého procesu evokace minulosti znovunalézt ztracený čas formování lidského osudu a intelektu. Věnoval se vnitřnímu životu, citům a vzpomínkám, snažil se zachytit proud vědomí. Novým pojetím literárního času (neustálým prolínáním minulosti se současností) položil základy moderního románu.
(Hledání ztaceného čsu, Napodeobeniny a rozmanitosti, Kroniky ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Zeman
Carlos Saura
olej / oil, 25 x 24 cm, 2005
rámováno / framed
4.900.-Kč / CZK

        

 

Carlos Saura (1932), španělský filmový režisér. Od osmnácti let se živil jako profesionální fotograf, 1954 vstoupil na vysokou filmovou školu v Madridu, kde po absolvování setrval jako profesor režie až do r. 1964. Zpočátku byl silně ovlivněn italským neorealismem. Tématy jeho filmů bývá kritický pohled na zahálčivý život příslušníků vládnoucí třídy, vzpomínky na muže, který v dětství prožil občanskou válku nebo drama vychovatelky dětí v bohaté venkovské rodině.
(Pláč pro bandidtu, Hon, Zahrada rozkoší, Sestřenka Angelika, ...)

 

 

 


 

 

 

zpět / back
home