Jiří Anderle

1984 - 1998
 

 


 

 


 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Dialog stáří a mládí (vydáno k 50. narozeninám A. Brunovského)
Dialogue of the Old Age and Youth (issued to 50th anniversory od A. Brunovsky)

měkký kryt, lept / vernis-mou, etching
1984, 1985, opus 299, 316
28 x 15 cm
13.000,- Kč / CZK

 

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Divertimento
měkký kryt a lept, pastel / vernis-mou and etching, pastel
1987, opus 363
49,5 x 33,5 cm
23.000,- Kč / CZK

 

 

zamluveno / reserved

 

 


 

 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Pijáci / Drinkers
lept / etching
1988, opus 399d
15 x 10 cm
5.000,- Kč / CZK


 

zamluveno / reserved

 

 


 

 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Lístek / Small Leaf
lept, pastel / etching, pastel
1990, opus 450
32 x 31,5 cm
rámováno / framed
19.500,- Kč / CZK


 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Mládí / Youth
lept, pastel / etching, pastel
1990, opus 482a
22 x 12,5 cm
6.000,- Kč / CZK


 

zamluveno / reserved

 

 

 

 


 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Stáří / Old Age
lept, pastel / etching, pastel
1990, opus 482b
22 x 12,5 cm
6.000,- Kč / CZK


 

zamluveno / reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Nezapomenout na život / Don´t Forget the Life
(Libeňské artikule – celkem 2 grafické listy
titulní strana a příloha k 80. narozeninám
Bohumila Hrabala)

lept / etching
1998, opus 508 a, b
17,5 x 17 cm
10.000,- Kč / CZK

 

  

 

 

 

 


 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Pradávno I / A Long Time Ago I
(vydáno k 80. narozeninám B. Hrabala /
Issued to 80th aniversory of B. Hrabal)

lept / etching
1998, opus 549
17,5 x 12,5 cm
6.000,- Kč / CZK

 

zamluveno / reserved

 

 

 

 


 

 

 

Jiří Anderle / Jiri Anderle
Pradávno II / A Long Time Ago II
(vydáno k 80. narozeninám B. Hrabala /
Issued to 80th aniversory of B. Hrabal)

lept / etching
1998, opus 550
20 x 14 cm
8.000,- Kč / CZK

 

zamluveno / reserved

 

 

 


 

 

home