Světová grafická avantgarda V
World graphic avantgarde V
 

3.Picasso ::: Redon ::: Šíma

 

 

 


 

Pablo Picasso
(1881-1973)


 

 

 

Pablo Picasso se narodil v roce 1881 ve španělském městě Malaga, v rodině Baskického učitele kreslení. 
Ve čtrnácti letech Pablo skládá s výborným výsledkem přijímací zkoušky do kurzu umění na Škole umění v Barceloně. Dva roky poté je přijat do Královské akademie umění v San Fernandu, ale nenastupuje na studia. Místo toho odjíždí na krátký čas do Madridu, aby se zdokonalil v technice svého malířství. 
V roce 1900 poprvé odjíždí na krátkou návštěvu Paříže, kde je doslova uchvácen uměním Van Gogha a Toulousse Lautreca. Později se usídluje v Paříži natrvalo. Jeho ateliér se záhy stává střediskem umělců a spisovatelů, kteří zde formulují základy nové estetické nauky kubismu. 
Picasso zcela mění historii umění v roce 1908, kdy po měsících příprav maluje 'Slečny z Avignonu'. Svým obrazem ohlašuje revoluci kubismu. 
Picasso stále tvoří bezpočet kubistických obrazů, avšak stále silněji si uvědomuje omezenost námětu. Studuje tedy díla a styly starých mistrů a vrací se ke svým původním námětům - akrobatům, harlekýnům, tanečnicím malíři a jeho modelce. 
Jeho díla jsou již od jeho mládí vystavována po celém světě a Picasso se těší nevídanému zájmu a popularitě. 
Umírá 8. dubna 1973 v Mougins, je pohřben v Vauvenargues. I když téměř celý svůj život strávil ve Francii, svým nezaměnitelným stylem je považován za předního španělského umělce. 


 

 

 

Pablo Picasso
Fumeur I
litografie / lithograph, 1964
21 x 14 cm
 

 


 

 

 

 

 


 

Pablo Picasso
Fumeur II
litografie / lithograph, 1964
21,5 x 14 cm
 

 


 

 

 

 

 


 


 

 

Pablo Picasso
Hlava muže VIII
litografie / lithograph, 1964
21 x 14 cm
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Picasso
Portrait
litografie / lithograph, 1955
32 x 24 cm, opus 280a

  

  

 

 

 

Pablo Picasso
Portrait de Honoré de Balzac
litografie / lithograph, 1952
21,5 x 15 cm, opus 714 Bloch

  

 

 


 

 

 

Odilon Redon
(1840-1916)

 

 

 

 

 

Francouzský malíř a grafik; syn kreolky jako E. Degas. Zvaný Odilon Redon. Aby upevnil své zdraví, prožil dětství na venkově, zejména na statku v Peyrelebade v Médocu. 1858 přijel do Paříže, kopíroval staré mistry v Louvre a učil se litografovat u H. Fantin-Latoura. 1879 vydal svou první sbírku litografií Dans la rive. 1884 se podílel na zřízení Salónu nezávislých. Podílel se na poslední výstavě impresionistů 1886 a na první výstavě grafiků v galerii Durand-Ruela 1889. Na Podzimním salónu 1904 byl jeho dílu vyhrazen samostatný sál. Redon měl mnoho přítel mezi literáty; k jeho obdivovatelů patřil především básník Mallarmé.

Redon, současník impresionistů - byl stejně jako Claude Monet - šel od počátku vlastní cestou; ačkoli vždy vycházel z oddaného pozorování přírody, kladl hlavní důraz na sílu obrazotvornosti, čímž se stal otcem symbolismu. Maloval krajiny, podobizny, zátiší a figurální kompozice, v jejichž zvláštním barevném odeuru je zatajen naléhavý pocit malíře, kterým diváka rozechvívá. Redona obdivoval Paul Gauguin a mladí malíři skupiny Les Nabis; jeho kolorismus zapůsobil například i na H. Matisse. Protikladnost Redonovy imaginace ocenili surrealisté.

 

 

 

 

Odilon Redon
Le Sommeil
litografie / lithograph, 1898
19,5 x 15 cm
 

 

 

 

 

 


 

 

Josef Šíma
(1891-1971)

 

 

 

 

Josef Šíma patří k velkým osobnostem evropského malířství 20. století. Narodil se roku 1891 v Jaroměři. Šímův otec učil kreslení a malbu na zdejší C. k. řemeslnické škole, kterou navštěvoval kupříkladu i malíř František Kupka. Po absolvování Akademie v Praze ve třídě Jana Preislera studoval Josef Šíma na brněnské technice. V roce 1920 odejel do Francie a natrvalo se zde usadil. Ani poté však nepřerušil styky s vlastí  a jako člen Devětsilu se účastnil kulturního dění v Československu. V roce 1927 založil se svými přáteli básníky skupinu Le Grand Jeu - jeho tvorba se vyvíjela směrem ke snaze postihnout univerzální jednotu světa a lidského života. Šímovy snové krajiny nebo mytologická podobenství promlouvají i jako vzpomínka malíře na kraj mládí. Významnou součást jeho tvorby tvořila práce ilustrátorská. Zemřel v roce 1971 v Paříži.

 

 


 

Josef Šíma
Dívka
zinkografie / zincography, 1928
13,5 x 3,5 cm
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Josef Šíma
Kompozice IV
lept / etching, 1967
18 x 13 cm
 

 


 

 

 

 


 

 

Josef Šíma
Kompozice
lept / etching, 1967
13,5 x 9,5 cm