Objednávka

Jan Štursa, Socha Eva (Toileta) (odkaz)

pálená hlína, 1908
39 cm
10 000 Kč