ELZBIETA GROSSEOVÁ

Povrch je výrazem vnitřního světasochy / sculptures


 

I. II. III. o autorce

 

Akademická sochařka Elzbieta Grosseová se narodila ve Varšavě. Základní a střední školu absolvovala v Praze. V roce 1960 se vrátila do Varšavy studovat na Akademii krásných umění, kterou absolvovala na katedře sochařství u profesora Strynkiewicze
v roce 1966. Po studiu se zabývala kovovou plastikou. Její tehdejší práce jsou instalovány v několika zastupitelských úřadech Polské republiky, v centru Varšavy na třídě Marchlewskiego a v areálu OSN v New Yorku. Po návratu do Prahy v roce 1973 se věnuje keramice.
Zásadním přelomovým mezníkem se pro autorku stává rok 1991, kdy se zcela osvobozuje od dosavadního stylu a charakteru své keramické tvorby a veškerou energii věnuje osobitému ztvárnění sochařských objektů, které se staly pro Elzbietu Grosseovou vyjádřením vlastníh vnitřního světa, větší volnosti a svobody.
 

Od 8. července do 21. září 2013
home