Václav Hollar
Wenzel Hollar

Grafika
Graphics


výstava / exhibition

 

Krajiny a portréty
Landscapes and Portraits
Čtyři roční období
Four Seasons
Ezopovy bajky
Ezop´s Fable
Matrona z Efezu
The Ephesian Matron
Tanec smrti
Dance of Death
Theatrum mulierum Ilustrace k Vergiliovi
The Works of Vergil
O autorovi

 

Od 12. listopadu do 10. prosince 2015
 

 

home