Jiří Kolář
Přeskládaná historie
Rearrangered History


koláže / collage

 


část 1 / part 1


část 2 / part 2


část 3 / part 3


část 4 / part 4


Jiří Kolář
 


11. září - 20. říjen 2007
11th September - 20th October 2007


Kolážová dílna Davida Vávry
Collage Workshop
11.9. 2007, 16.30 - 18.30
domů / home