VLADIMÍR KOMÁREK
grafika / graphic

výstava / exhibition 2006
 

 

prodej / sale
 

 

Lidé
People

Ptáci
Birds

Zátiší & Krajiny
Still Lifes & Landscapes

Starý zákon
The Old Testament

Nový zákon
The New Testament

Životopis
Biography

Vladimír Komárek se stal legendární postavou na českém grafickém nebi. Byl jedním z mála umělců, jehož dílo oslovilo tisíce milovníků umění bez rozdílu věku či vzdělání. Přestože pracoval s jednoduchými motivy a tlumenou barevností, dokázal vytvořit vlastní imaginativní a velmi duchovní svět. 
V malbě i v grafice si malířova fantazie vystačila třeba jen s motivy květin na stole, zrcadla na stěně, židle či skříně. Vytvořil svět ticha a klidu, svět prostých krásných věcí, svět, ve kterém by každý z nás chtěl žít.
Na výstavě v chrudimské Galerii ART je vystaveno 90 dřevorytů, suchých jehel a litografií ze všech období malířova života.

Vladimir Komarek became a legendary character in the Czech graphic scene. He was one of the artists whose work appeals to thousands of art lovers irrespective of age or education. Although he worked with simple motives and grave variety of colours, he managed to create his own imaginative and highly spiritual world.
In painting as well as in graphic his imagination made just with motives of flowers on the table, a mirror on the wall, a chair or a cupboard. He created the world of silence where everybody would like to live.
Gallery art in Chrudim exhibits 90 woodcuts, etchings and litographs dated to all periods of Komarek`s life.

 

16. červen - 22. červenec 2006
16th Juni - 22nd July 2006

 

  


home