Miroslav Oliva

"Nádoby a jiné sochy"Vernisáž výstavy v galerii ART Chrudim,
sobota 3. listopadu 2001, 15 hodin


 

Expozice v gotickém sklepení
Suché vázy, v pozadí Anděl
Venkovní vázy a pocta Paulu Klee

 Anděl a suché vázy

 

Velké plavení

 

 

Svícny a vázy

 

 

"Děkuji hlavně vám, kteří  chodíte na mé výstavy", 
vyznal se hlavní aktér návštěvníkům

 "Když je smutný keramik, to je jiná píseň,
ten si v peci zatopí a už netrápí se ...",

zazpíval Marek Eben v písni "Keramická", 
kterou před časem věnoval Miroslavu Olivovi

 

Galerie byla opět zcela zaplněná
Miroslav Oliva vlastnoručně rozléval víno ze džbánů vypálených
speciálně pro tuto příležitost

 

 

  

S oběma protagonisty natočila rozhovory televize

 

 

"Příjemné odpoledne", konstatoval Marek Eben 
v rozhovoru s galeristou

 

 

zpět na stránku Miroslava Olivy