xx

PABLO PICASSO
Lidská komedie / The Human Comedy
60 grafických listů / 60 graphic sheets


Během svého 75 let plodného života vytvořil tisíce maleb, grafických listů, plastik a keramik. 
Zervosův catalogue raisonné
(seznam děl) dosud čítá 34 svazků a stále není kompletní. 
Současná výstava má snahu zahrnout nejvýraznější Picassovy grafické počiny, převážně z posledního období tvorby. 

He created thousands of paintings, graphic sheets, reliefs and ceramics during his 75-year-long prolific life. There are 34 volumes in Zervos`s catalogue raisonné and the catalogue has not been completed yet. Our exhibition is meant to present Picasso`s unique graphic sheets, mostly from the last period of his work.

xxx


Malíř a jeho modelka
Painter and his modell

Korida
Corrida

Tváře
Faces

Další práce
Other works

Odkazy
Links

"Lidská komedie"
dr. Vilém Stránský


Životopis
Biography

Kniha a film
Book and movie

 

   Objednejte si katalog