PABLO PICASSO

Grafika / Graphic


 


Linoryty / Linocuts

Litografie / Lithograph

O autorovi a jeho grafice (CZ)


 

Pablo Picasso se narodil v roce 1881 ve španělském městě Malaga, v rodině Baskického učitele kreslení. 

Ve čtrnácti letech Pablo skládá s výborným výsledkem přijímací zkoušky do kurzu umění na Škole umění v Barceloně. Dva roky poté je přijat do Královské akademie umění v San Fernandu, ale nenastupuje do studia. Místo toho odjíždí na kratký čas do Madridu, aby se zdokonalil v technice svého malířství. 

V roce 1900 poprvé odjíždí na krátkou návštěvu Paříže, kde je doslova uchvácen uměním Van Gogha a Toulousse Lautreca. Později se usídluje v Paříži natrvalo. Jeho studio se záhy stává střediskem umělců a spisovatelů, kteří zde formulují základy nové estetické nauky kubismu. 

Picasso zcela mění historii umění v roce 1908, kdy po měsících příprav maluje 'Slečny z Avignonu'. Picasso svým obrazem ohlašuje revoluci kubismu. 

Picasso stále tvoří bezpočet kubistických obrazů, avšak stále silněji si uvědomuje omezenost námětu. Studuje tedy díla a styly starých mistrů a vrací se ke svým původním námětům - akrobatům, harlekýnům a tanečnicím. 

Jeho díla jsou již od jeho mládí vystavována po celém světě a Picasso se těší nevídanému zájmu a popularitě. 

Picasso umírá 8. dubna 1973 v Mougins, je pohřben v Vauvenargues. I když téměř celý svůj život strávil ve Francii, svým nezaměnitelným stylem je považován za předního španělského umělce. 
Pablo Picasso was born in Malaga, Spain on October 25, 1881. By the age of 15 he was already technically skilled in drawing and painting. Picasso's highly original style continuously evolved throughout his long career, expanding the definition of what art could be. In addition to painting, he would explore sculpture, ceramics and other art forms, and become one of the most influential artists of the 1900s.

Paintings from Picasso's blue period (1901-1904) depict forlorn people painted in shades of blue, evoking feelings of sadness and alienation. After his move to Paris in 1904, Picasso's rose period paintings took on a warmer more optimistic mood. In 1907 he and French painter George Braque pioneered cubism.

By 1912 Picasso was incorporating newspaper print, postage stamps and other materials into his paintings. This style is called collage. By the late 1920s he turned toward a flat, cubist-related style. During the 1930s his paintings became militant and political. Guernica (1937), a masterpiece from this period depicts the terror of the bombing of the town of Guernica during the Spanish civil war.

Following World War II, Picasso's work became less political and more gentle. He spent the remaining years of his life in an exploration various historical styles of art, making several reproductions of the work of earlier artists.

Picasso died on April 8, 1973 at his home, Notre-Dame-de-Vie in Mougin, France. He was buried on April 10 at his castle Vauvenagues, 170 kilometers from Mougin.

 

 

Co je grafika?home