Marina Richter

 


Marina Richter
grafička, malířka a ilustrátorka
graphic artist, painter and illustrator

  

 
 


Marina Richter se narodila 21. června 1962 v Moskvě. Zde studovala Francouzské lyceum a Střední umělecko-průmyslovou školu, obor miniatura a ikona.
 
Od roku 1983 žije a pracuje v Praze. V roce 1990 absolvovala VŠUP, obor ilustrace a grafika.

Ilustrovala několik knih, k nejkrásnějším patří ilustrace k Shakespearovým dílům Král Lear a Sonety. 

Autorka je zastoupena v soukromých sbírkách v České republice, Německu, Francii, Itálii, USA, Belgii, Švýcarsku, Japonsku a Rusku.


Marina Richter was born on 21 June 1962 in Moscow where she later attended French lyceum and a secondary decorative art school, studying miniature and icon. 

Since 1983, she has lived and worked in Prague. In 1990, she completed studies at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, specialising in illustration and graphic art.

Marina Richter has illustrated several books. Some of the most successful and remarkable ones include Shakespeare's King Lear and Sonnets. 

The artist's works can be found in art collections in the Czech Republic, Germany, France, Italy, USA, Belgium, Switzerland, Japan and Russia.


 

 

 

 

Marina Richter
Elizabeth
litografie / litograph
2000, 30 x 41 cm
7.200,- Kč / CZK
 

     

 

 


 

 

 

Marina Richter
Smutné narozeniny / Sad Birthday
měkký kryt, lept / vernis-mou, etching
1988, 33 x 19,5 cm
6.800,- Kč / CZK
 

     

 

 

 

 

 

 

Marina Richter
Carevič 1918 / Czarevich 1918
litografie / litograph
1999, 39 x 28 cm
11.000,-Kč / CZK

     

  

 

 

Marina Richter
Setkání královny Alžběty s hlavou Marie Stuartovny
Queen Elizabeth Meets with the Head of Mary Stuart
litografie / lithograph
2000, 55 x 38 cm
10.200,- Kč / CZK

      

Marina Richter
Portrét ve vlámském klobouku
Portrait in a Flemish Hat
měkký kryt, lept /
vernis mou, etching
1999, 49 x 35 cm
10.800,-Kč / CZK

     

  


 

 

Marina Richter
Snídaně pro M. Bouchera (Mme Pompadour)
Breakfast for M. Boucher (Mme Pompadour)
měkký kryt, lept /
vernis mou, etching
1995, 49 x 40 cm
9.400,-Kč / CZK

     

 


 

  

Marina Richter
Vzpomínka na Antverpy / Memories from Antwerp
litografie / lithograph
1999, 55 x 38 cm
11.200,- Kč / CZK

     

 

 

  


Marina Richter
Pocta kněžně Daškovové / Homage to Princess Daschkova
litografie / litograph
1996, 85 x 70 cm
11.000,- Kč / CZK

     

 

 

 

 


 

Cyklus Čínské hůlky
Cycle Chinese Sticks

 

 


 

 

 

 

Cyklus Král Lear
Cycle King Lear