Josef Šíma
Josef Sima


 

 

 


Josef Šíma
(1891 - 1971)


 

Josef Šíma patří k velkým osobnostem evropského malířství 20. století. Narodil se roku 1891 v Jaroměři. Šímův otec učil kreslení a malbu na zdejší C. k. řemeslnické škole, kterou navštěvoval kupříkladu i malíř František Kupka. Po absolvování Akademie v Praze ve třídě Jana Preislera studoval Josef Šíma na brněnské technice. V roce 1920 odejel do Francie a natrvalo se zde usadil. Ani poté však nepřerušil styky s vlastí  a jako člen Devětsilu se účastnil kulturního dění v Československu. V roce 1927 založil se svými přáteli básníky skupinu Le Grand Jeu - jeho tvorba se vyvíjela směrem ke snaze postihnout univerzální jednotu světa a lidského života. Šímovy snové krajiny nebo mytologická podobenství promlouvají i jako vzpomínka malíře na kraj mládí. Významnou součást jeho tvorby tvořila práce ilustrátorská. Zemřel v roce 1971 v Paříži.


 

 

 


 

Josef Šíma
Božská symfonie
lept / etching, 1930
17 x 13 cm
38.000,- Kč / CZK
 

      

 

 

 


 

Josef Šíma
Bois de Boulogne, bois d’amour
dřevoryt, 1925
8,5 x 8,5 cm
rámováno / framed
5.500,- Kč / CZK

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Šíma
De males femelles
dřevoryt, 1925
14,5 x 9,5 cm
rámováno / framed
6.800,- Kč / CZK

 


 

      

 

 

 

 

 

 

 

Josef Šíma
Venuše
dřevoryt, 50. Léta
12 x 8 cm
rámováno / framed
5.000,- Kč / CZK

 

 

 

      

 

 

 

 


 

 

Josef Šíma
Kompozice
lept / etching, 1967
13,5 x 9,5 cm
rámováno / framed
21.000,-Kč / CZK
 

 

 

      

 

 

 

 

 


 

Josef Šíma
Daidalos se vznáší nad městem

dřevoryt / woodcut, 17 x 18,5 cm, 1957
2.800,-Kč / CZK


 

      

 

 

 

 

 

 

Josef Šíma
Icare ubi es?

dřevoryt / woodcut, 9,5 x 8 cm, 1957
2.100,-Kč / CZK
 

 

      

 

 

 

 

 


 

 

Josef Šíma
Ikarova ruka

dřevoryt / woodcut, 9,5 x 3,5 cm, 1957
2.100,-Kč / CZK

 

      

 


 

 

 

 

 

Josef Šíma
Kompozice II

lept / etching, 13,5 x 9,5 cm, 1967
19.000,-Kč / CZK

 

      

 

 

 

 

 


 

Josef Šíma
Kompozice V

lept / etching, 5 x 10,5 cm, 1967
17.000,-Kč / CZK

 

      

 

 

 

 

 

 

Josef Šíma
Lavička

dřevoryt / woodcut 5,5 x 5 cm, 1958
2.500,-Kč / CZK

 

      

 

 

 


 home