TOYEN
1902 - 1980
malířka a grafička
painter and graphic artist


 

 

 

 

Z hlediska uměleckého, osobního i politického patří malířka Toyen (Praha 1902 - Paříž 1980) k nejsvobodnějším tvůrčím osobnostem minulého století.

Odmítla své civilní jméno ... pokračování

Toyen (Prague 1902 - Paris 1980) was the leading Czech Surrealist who played an important role in the International Surrealist movement. 

From artistic, political ... continued

 

 

 


 

Toyen
Toyen
Kaštan / The Chesnut
fotokoláž / photocollage, 1967, 15 x 13 cm
3.400.-Kč / CZK

    

 

 

 

 

 

 


Toyen
Klíčení / The Germination
fotokoláž / photocollage, 1967, 15 x 13 cm
3.400.-Kč / CZK
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Toyen
Úsměv / The Smile
fotokoláž / photocollage, 1967, 18 x 11 cm
3.400.-Kč / CZK

    

 

 

 

 

 

 

Toyen
Vlasy / The Hair
fotokoláž / photocollage, 1967, 16,5 x 12 cm
3.400.-Kč / CZK

    

 

 

 


 

 

Toyen
Žiletky / The Gilletes
fotokoláž / photocollage, 1967, 17,5 x 12 cm
3.400.-Kč / CZK
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Toyen
Střelnice X
zinkografie, 1940
25 x 37 cm
rámováno / framed
17.000,- Kč / CZK