HANA PURKRÁBKOVÁ

Malá společnost
A Small Society

(sochy / sculptures)
 

PANÍ
LADIES

PÁNOVÉ
GENTLEMEN

ZVÍŘÁTKA
LITTLE ANIMALS

O AUTORCE
ABOUT AUTHOR
Je výraznou osobností v oblasti české figurativní plastiky. Jejím typickým materiálem je režná šamotová hlína s patinou či jemnými barevnými tóny. Soustředí se na vyjádření výrazu svých keramických objektů, jenž zvládá mistrnou sochařskou technikou.
 

She is a unique person in the field of Czech figurative sculpture. Her typical material is raw fire-clay with patina or fine colour tones, as well as in bronz sculptures. She concentrates on the physiognomy expression  of her ceramic and bronze objects, which she manages with her masterful technique .
 


19. září - 19. listopad 2005
19th September - 19th November 2005

 

 
home