Pravoslav Rada
Šárka Radová
& Joan Miró
 

Pravoslav Rada Šárka Radová  Joan Miró

 

Výstava Pravoslava Rady, jeho dcery Šárky a Joana Miró vznikla jako projev obdivu k velkému českému umělci, který jako jeden z mála keramiků v šedesátých letech tvořil na evropské úrovni, vychoval vynikající sochařku Šárku Radovou a zároveň se stal předním popularizátorem moderní keramiky v Čechách. Rada inspirovaný klasickou modernou a pracemi Picassa, Miróa a dalších malířů, kteří pracovali s keramikou, vytvořil originální dílo a stal se již za svého života klasikem. Výstava keramiků Pravoslava a Šárky je doplněna litografiemi Joana Miró, který byl jedním z inspiračních zdrojů jak Pravoslavu Radovi, tak celé jeho generaci.

                                                                                            Světlana a Luboš Jelínkovi

 

 


12. duben - 17. květen 2008
12th April - 17th May

domů / home