Alva Hajnmalíř, sochař a grafik / painter, sculptor and graphic artist

*3. července 1938 v Polní Chrčici u Kolína +3. srpna 1991 v Polní Chrčici u Kolína

 


Mimořádný talent, jehož dílo bylo objeveno prakticky až po jeho smrti.

Aktivní léta jeho života připadla na dusné období normalizace, které navíc strávil v ústraní Pardubic. Přesto jeho expresivní talent vykazuje zajímavý vývoj od dynamicky stylizované figurace s často erotickým nábojem až k ryzí abstrakci a práci s nevýtvarnými materiály (beton), využívající jejich výrazovou brutalitu.

Do veřejného povědomí jej opět vrátila velká výstava v Galerii Klatovy/Klenová, doprovázená rozsáhlým katalogem. Zatím poslední výstava se uskutečnila v galerii SÝPKA v Pardubicích.


* 1938 – Chrcice near Kolin,  + 1991 – Chrcice near Kolin
An exceptional talent whose work was practically discovered posthumously.

Active years of his life fell into the humid period of communist Normalisation, which Hajn spent in the seclusion of Pardubice. Nevertheless, his expressive talent shows an interesting development from dynamically formulated figuration often with erotic charge to genuine abstraction and use of unusual materials (concrete), which take advantage of their expressive brutality.

The public was reunited with Hajn's art in a major exhibition in the Gallery Klatovy/Klenová, which was accompanied by an extensive catalogue.

 


Alva Hajn předvádí své kresby přátelům na půdě rodinného statku v Polních Chrčicích
(foto Bohdan Holomíček, 80. léta) 
Alva Hajn presents his drawings to friends in the attic of the family estate in Polni Chrcice
(photo Bohdan Holomicek, 1980s)


Na dvoře statku se odehrávaly dnes již kultovní výstavy Alvových obrazů.
(foto Bohdan Holomíček, 80. léta)
Alva's paintings in a courtyard show that has over the years became periodical cult exhibitions
(photo Bohdan Holomicek, 1980s)