Andrej Haršány

*1984

Andrej Haršány je sochař, který ve své tvorbě plně respektuje materiál. Snaží se minimalizovat své zásahy a akcentuje vyznění samotného materiálu. Jeho tvorba se posunuje od figurativnosti až k minimalismu, kdy subjekt je v soše již jen naznačen. Důsledně hlídá autenticitu materiálu, raději hledá vhodný objekt, než aby ho svými zásahy přetvářel. Očekávaným výsledkem je pak rovnováha mezi subjektem a objektem.