Albín Brunovskýgrafik / graphic artist

Albín Brunovský, malíř, grafik, ilustrátor a tvůrce bankovek, se narodil 25. prosince 1935 v obci Zohor, zemřel o jednašedesát let později, 20. ledna 1997 v Bratislavě.
V letech 1956 - 1961 studoval krom jiných u Vincenta Hložníka Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě a v letech 1963 - 1966 na stejné škole postgraduálně. Poté až do roku 1990 vedl na této škole knižní tvorbu, od roku 1981 jako profesor, od roku 1989 byl rektorem. Od roku byl 1987 místopředseda Svazu slovenských výtvarných umělců. Za své dílo byl oceněn v roce 1985 titulem národní umělec. Jeho malby se vyznačují minimalistickou technikou a obsahují surrealistické tendence. Zabýval se volnou grafikou široké škály technik i drobnou užitou grafikou, jako je exlibris, poštovní známky a bankovky. Provedl ilustrace například k dílům autorů N. V. Gogola, M. de Cervantese, H. Ch. Andersena.
Albín Brunovský patří k nejvýznamnějším slovenským umělcům dvacátého století. Je osobitý představitel fantazijního realismu (někdy označovaného jako druhá surrealistická vlna), založeného na dokonalé kresbě a obsahujícího filosofické a etické poselství.