František Tichýmalíř, grafik a ilustrátor / painter, graphic artist and illustrator

Malíř a grafik fantaskních námětů, smutných klaunů a tragických hrdinů. Přestože vždy stál mimo skupinová hnutí, stal se jedním z nejvýznamnějších představitelů české předválečné avantgardy a světově známým malířem a grafikem.

František Tichý se narodil 24. března 1896 v Praze v dělnické rodině. Kvůli svému chování předčasně opustil školu a díky nepřehlédnutelnému výtvarnému nadání, nastoupil do učení do pražského litografického závodu Koppe a Bellman.

V roce 1917, ve svých jedenadvaceti letech se František Tichý přihlásil na Akademii výtvarných umění, kde nastoupil do ateliérů Jakuba Obrovského a Karla Krattnera. Jeho odpor
k malbě čistě akademickou kresbou ho přivedl k opuštění Akademie. Později pracoval jako jevištní výtvarník a knižní grafik a díky nestálým příjmům vystupoval v hospodách a kabaretech, kde zpíval a recitoval.

V roce 1929 odcestoval do Francie s cílem pokračovat do Ameriky. Tam ale nikdy nedojel a několik let v Paříži maloval, i když se musel živit prací ve fabrice. Přesto se pařížské období stalo vrcholem Tichého malířské tvorby.

V roce 1935 se vrátil do Prahy a téměř výhradně se pak již věnoval malířství. Přestože první grafické listy vytvořil počátkem dvacátých let, až od předválečných let se datuje zvýšený zájem Františka Tichého o grafickou tvorbu.

Během války se malíř stal vůdčí osobností české válečné avantgardy. Od roku 1945 do počátku 50. let působil František Tichý jako profesor na vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze, v důsledku konfliktu s komunistickým vedením školy však odešel.

Zemřel 7. října 1961 v Praze.

 

Frantisek Tichy (1896-1961), a Czech painter and graphic artist, significant representative of the Czech modern art.

Tichy graduated from the Academy of Fine Arts in Prague. He was, however, never a member of any art movement. A staunch romantic, whose work flourished in the poetic atmosphere of circus shows (High Dressage School I. and II., Clown's Head), cabarets, cafes, city streets and peripheries. His paintings display dramatic connotation and colour sensitivity.