Jan Švankmajergrafik, malíř, režisér a animátor / graphic artist, painter, film director and animator

 

Jan Švankmajer (* 4. září 1934 Praha) je český filmový režisér, animátor a výtvarník; čelný představitel pozdního českého surrealismu. Vystudoval na pražské VŠUP a loutkové katedře AMU. Na pole filmu vstoupil v 60. letech.

Grafika, kresby či koláže již svým malým rozsahem, jakoby stály stranou umělcova filmařského díla. Přesto všechno právě práce na papíře jsou souběžnou a důležitou linií jeho tvorby a pozorný divák v grafických listech či kolážích dokáže najít mnohé odkazy na filmovou tvorbu.
Jako výtvarník a animátor se podílel také na filmech dalších tvůrců a tvoří i výtvarná díla mimo film. Často spolupracoval se svou ženou Evou Švankmajerovou.

Švankamjerův umělecký styl je těžko zařaditelný, většinou je řazen k surrealismu. Jeho dílo ovlivnilo jak domácí umělce, tak i několik zahraničních, jako je Tim Burton, Terry Gilliam, bratři Quayovi, nebo Shane Acker. Splu s Jiřím Kolářem patří jan Švankmajer k nemnoha českým umělcům uznávaným po celém světě.